Március 31. és április 2. között tartotta lelkigyakorlatát a győri Szent László Katolikus Kollégium

2023. április 28.

A háromnapos nagyböjti lelkigyakorlaton a budapesti Boldog Apor Vilmos Kollégium kollégistái is részt vettek.

A győri Szent László Katolikus Kollégium március 31-től április 2-ig, nagyböjt utolsó hétvégéjén tartotta lelkigyakorlatát, amelyen a budapesti Boldog Apor Vilmos Kollégium tagjai is részt vettek. Tartalmas, a lelki feltöltődést elősegítő három napon vehettek részt az egyetemi hallgatók. A lelkigyakorlat helyszíne a Brenner János Hittudományi Főiskola volt.

Négy előadót ismerhettek meg a kollégisták, akik a háromnapos lelki hétvége során segítették őket a töltekezésben. Pénteken Magó Teréz ferences nővér és Bodó Zoltán magyaróvári plébános atya gondolatairól, szombaton Mosoni Wafa tanúságtételéről és Rácz Ignác csornai premontrei diakónus szavairól elmélkedhettek. Péntek este Bodorkós Áron szombathelyi diakónus, szombaton pedig Simon Dávid székesegyházi káplán atya tartott szentségimádást dicsőítéssel. Szombat délután a Szent László Látogatóközpont kiállításaival ismerkedhettek meg a résztvevők: Boldog Apor Vilmos-emlékkiállítás, Egyházmegyei Kincstár. Grafl Ákos győri papnövendék a Nagyboldogasszony-székesegyház történetét ismertette a kollégistákkal. Virágvasárnap délelőtt tíz órakor Veres András megyéspüspök ünnepi szentmisét mutatott be a Székesegyházban. Ezen a szentmisén a kollégista fiúk ministránsként szolgáltak az oltár körül.   

Közel 60 győri és budapesti kollégista vett részt és Isten kegyelmével gazdagodott ebben a három napban.   

Szöveg: Horváth Flóra, a győri Szent László Kollégium diákbizottsági elnöke

Eseménynaptár -
2023. december

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok