Brenner János Szakkollégium

„Hivatásunkban három elem van: papi, szerzetesi és ta­­nári.

 A pap közvetítő Isten és az emberek között. Ehhez kell Isten – s emberismeret és szeretet. A pap a lelkek útjainak egyen­getője.

A tanári elemben a nevelő a fő és a tanító. Nagy kincs, ha a profán tudományokat is az örök értékek megvilágítá­sá­val ka­pja valaki. Érdekel minket e szempontból minden tu­do­mány.

A szerzetesi hivatás életszentségre való törekvés. Vállal­nunk kell a kiváltságokból való megfosztottság állapotát. A szerze­tes és a nép közt fennálló válaszfalat – ma úgy látszik – a jó Isten le akarja dönteni.

Hasonlóvá kell lennünk minden emberhez – a bűnt kivéve.”

(Brenner János)

A Brenner János Szakkollégium programjai a 2023/24-es tanévben:

 

Kurzusok:

Angol Olasz Beszédtechnika Magyar irodalmi felzárkóztató

 

 

A Brenner János Szakkollégium programjai a 2022/23-as tanévben:

 

 
 

 

 

 

Eseménynaptár -
2023. december

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok