Hallgatói Önkormányzat

Hallgatói Önkormányzat (HÖK)

 

A Brenner János Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a Felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 60-62.§ alapján, a Római Katolikus Anyaszentegyház tanítását szeme előtt tartva, és a modern Európa alapkövetelményeit elismerve működik. 

 

Elérhetőségek:

H-9021 Győr, Káptalandomb 7.
Tel.: + 36 96 313 055
E-mail: hok@bjhf.hu

 

A HÖK elnöksége

 

A hallgatóknak adható juttatások rendszerét a BJHF SZMSZ 5. fejezeteként elhelyezett Juttatási és Térítési Szabályzat szabályozza. A következőkben ismertetjük a juttatások típusait, majd igénylésük módját.

tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható. Tanulmányi ösztöndíjban a Főiskola államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatóinak legfeljebb 50%-a részesülhet. Az egyetemre első alkalommal (új hallgatói jogviszony) beiratkozott hallgató a beiratkozást követő első képzési időszakban (szemeszter) tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet. Az előbbi okból tanulmányi ösztöndíjban nem részesülő hallgatók szociális alaptámogatást igényelhetnek. A korábban más felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató hallgató részesülhet tanulmányi ösztöndíjban.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj a tanév teljes időtartamára (10 hónap) nyerhető el. Az ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázatok alapján az intézmény augusztus 1-jéig tesz javaslatot az oktatási és kulturális miniszternél az ösztöndíj adományozására. Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az intézményben egy fő.

Rendszeres szociális ösztöndíjat a teljes idejű alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő a hallgató kérhet szociális helyzete alapján. Egy tanulmányi félévre biztosított, havonta folyósított juttatás. A hallgató szociális helyzetének megítélésekor az 51/2007. Korm. rendelet 21.§-ában írtakat kell figyelembe venni.

rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának kiegyenlítésére, kérelem alapján folyósított egyszeri juttatás.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
Az ösztöndíjra vonatkozó szabályokat az 51/2007. Korm. rendelet 18-20. § tartalmazza. Jegyzet előállítás támogatása. A juttatásra rendelkezésre álló összeget az intézmény jegyzetek előállítására, azok hallgatókhoz való eljuttatásának segítésére, fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére használhatja fel.

Kulturális- és sporttevékenység támogatása
A kulturális tevékenység körébe tartozik a Főiskola keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott kulturális tevékenység, rendezvényszervezés, stb. A sporttevékenység körébe tartozik a Főiskola kereti között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott, testmozgást, sportolást, versenyzést, az egészséges életmódra nevelést biztosító tevékenység, életmód-tanácsadás.

Lakhatási támogatás
A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben, nappali munkarendben részt vevő hallgató lakhatási támogatásra jogosult.

A juttatások igénylésének módja
A félévente megítélhető juttatásokra október 15-ig, ill. február 15-ig lehet pályázatot benyújtani. A pályázatot az alább letölthető formanyomtatvány kitöltésével és a jogosultságot alátámasztó okiratok másolatának csatolásával a képzési hely szerinti Tanulmányi osztályon kell leadni lezárt, a Juttatási és Térítési Bizottságnak címzett borítékban.

Pályázati nyomtatvány

 

 


Dokumentumok

Eseménynaptár -
2024. május

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok