Szenátusi határozatok

              2024
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
               

A Szenátus 7/2024. (II.20.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúlag támogatja a Szervezeti és működési szabályzat: Szervezeti és működési rend módosítását.

A Szenátus 6/2024. (II.20.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúlag támogatja a Szervezeti és működési szabályzat: Foglalkoztatási követelményrendszer 16. §-sal történő kiegészítését.

A Szenátus 5/2024. (II.20.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúlag támogatja a katekéta-lelkipásztori munkatárs szak MT-KLML-18 tantervében szereplő Plébániai adminisztráció és ügyvitel 2. c. tárgy GLKA2013 kódra történő módosítását az óraszám és kreditérték változatlanul hagyása mellett.

A Szenátus 4/2024. (II.20.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúlag támogatja a hittanár-nevelőtanár szak TKR2F-HIT-22-MT22  tantervében szereplő Portfólió készítését támogató szeminárium c. tárgy GLOA2617F-22 kódra történő módosítását az óraszám és kreditérték változatlanul hagyása mellett.

A Szenátus 3/2024. (II.20.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúlag elfogadja a Brenner János Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának elnökségi tagjait.

A Szenátus 2/2024. (II.20.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúlag támogatja a Brenner János Hittudományi Főiskolán a 2024. február 1-től alkalmazandó óra- és vizsgadíjak  c. szabályzatát.

A Szenátus 1/2024. (I. 8.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúlag támogatja a Brenner János Hittudományi Főiskola A hallgatók esélyegyenlőségének előmozdítására és a speciális szükségletű hallgatókra vonatkozó rendelkezések c. szabályzatát.

A Szenátus 23/2023. (X. 27.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa a Főiskola képzéseinek 2024/25. tanévre vonatkozó önköltségét az alábbiak szerint határozza meg:
Katolikus teológus, nappali:                                      200.000 Ft/félév

Katekéta-lelkipásztori munkatárs, nappali:               200.000 Ft/félév  

Katekéta-lelkipásztori munkatárs, levelező:              160.000 Ft/félév  

Osztatlan tanárképzés, egyszakos, nappali:               260.000 Ft/félév  

Osztatlan tanárképzés, egyszakos, levelező:              180.000 Ft/félév  

Osztatlan tanárképzés, szakpáros, nappali:                330.000 Ft/félév  

Római katolikus kántor, levelező:                              170.000 Ft/félév 

Hitoktató mentor szakirányú továbbképzés:              160.000 Ft/félév  

A Szenátus 22/2023. (X.11.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúlag elfogadja a Brenner János Hittudományi Főiskola Kulcs- és Kártyahasználati Szabályzatát 2023. október 15-i hatályba lépéssel.

A Szenátus 21/2023. (X.11.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúlag elfogadja a Brenner János Hittudományi Főiskola Adatvédelmi Szabályzatát 2023. október 15-i hatályba lépéssel.

A Szenátus 20/2023. (X.11.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúlag elfogadja a Brenner János Hittudományi Főiskola Kollégium – Papnevelő Intézetben a civil kollégistákra vonatkozó alkalmazandó kollégiumi díjat 2023. szeptember 1-jei hatályba lépéssel.

A Szenátus 19/2023. (IX. 4.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúlag elfogadja a Brenner János Hittudományi Főiskola Kollégium - Papnevelő Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatát 2023. szeptember 1-jei hatályba lépéssel.

A Szenátus 18/2023. (VIII. 30.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúlag támogatja a „A Brenner János Hittudományi Főiskolán alkalmazott nyelvi képzés óradíjának 9.000 Ft-ra történő emelését" 2023. szeptember 1-jei hatállyal. 

A Szenátus 17/2023. (VIII. 30.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúlag elfogadja „A Brenner János Hittudományi Főiskola Boldog Apor Vilmos Kollégium létszámbővítés” rendelkezést 2023. szeptember 1-jei hatállyal.

A Szenátus 16/2023. (VIII. 25.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja a 2023/24-es tanévre szóló Tanulmányi tájékoztatót.

A Szenátus 15/2023. (VIII. 25.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja a teológus képzettségre épülő hittanár-nevelőtanár szak módosított tantervét, valamint a jelenleg képzésen lévő hallgatókra való kiterjesztését.

A Szenátus 14/2023. (VIII. 25.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja a főiskolai szintű római katolikus hittanár képzettségre épülő hittanár-nevelőtanár szak módosított tantervét, valamint a jelenleg képzésen lévő hallgatókra való kiterjesztését.

A Szenátus 13/2023. (VIII. 25.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja az óvodapedagógusi, tanítói, szakoktatói képzettségre épülő hittanár-nevelőtanár szak módosított tantervét, valamint a jelenleg képzésen lévő hallgatókra való kiterjesztését.

A Szenátus 12/2023. (VIII. 25.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja a tanári, gyógypedagógusi képzettségre épülő hittanár-nevelőtanár szak módosított tantervét, valamint a jelenleg képzésen lévő hallgatókra való kiterjesztését.

A Szenátus 11/2023. (VIII. 25.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja a katekéta - lelkipásztori munkatárs alapképzés levelező tagozatának módosított tantervét, valamint a jelenleg képzésen lévő hallgatókra való kiterjesztését.

A Szenátus 10/2023. (VIII. 25.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja a katekéta - lelkipásztori munkatárs alapképzés nappali tagozatának tantervét.

A Szenátus 9/2023. (VII. 12.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja „A Brenner János Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat II. rész Foglalkoztatási követelményrendszer módosítását” rendelkezést 2023. augusztus 1-jei hatállyal.

A Szenátus 8/2023. (VI. 22.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja „Az alkalmazandó térítési díjakat a Brenner János Hittudományi Főiskola kollégiumaiban a 2023/24. tanévben” rendelkezést 2023. szeptember 1-i hatállyal.

A Szenátus 7/2023. (VI. 22.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan támogatja a Boldog Apor Vilmos Szakkollégium megalapítását 2023. július 1-jével.

A Szenátus 6/2023. (V. 23.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan támogatja Dr. Balázs Tamás főiskolai tanári kinevezését.

A Szenátus 5/2023. (II. 7.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa jóváhagyja a Brenner János Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának megválasztott tisztségviselőit:
elnök: Grafl Ákos
titkár és általános ügyekért felelős elnökhelyettes: Vida Attila
gazdasági ügyekért felelős személy: Bősze Gábor.

A Szenátus 4/2023. (II. 7.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja az „Alkalmazandó óra- és vizsgadíjak, valamint egyes eljárási szabályok egységes szerkezetben”
rendelkezést 2023. február 1-i hatállyal.

A Szenátus 3/2023. (II. 7.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja a 230/2012. (VIII.28.) Kormányrendeletben előírt, szakmai gyakorlóhelyekkel kötendő együttműködési keretmegállapodás szövegét és támogatja a megállapodások megkötését.

A Szenátus 2/2023. (II. 7.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan a római katolikus kántor, az osztatlan hittanár-nevelőtanár, a kétszakos hittanár-nevelőtanár, a rövidített hittanárnevelőtanár és a katekéta – lelkipásztori munkatárs szakok esetében nyelvi követelményként az egyházi latin nyelvet jelöli meg, figyelemmel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvényre, valamint a 2022. évi LIX. törvényben megfogalmazott módosításokra. A Szenátus megbízza az oktatási igazgatókat a tantervek szükség szerinti módosításával, valamint az egyházi latin nyelvre, mint idegen szaknyelvi képzésre vonatkozó egységes követelményrendszer kidolgozásával.

A Szenátus 1/2023. (II. 7.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusának egyhangú döntése, hogy a katolikus teológus képzésen követelmény a középfokú (C típusú) nyelvvizsga angol, német vagy olasz nyelvből.

A Szenátus 15/2022. (IX. 14.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan támogatja a Boldog Apor Vilmos Kollégium létrehozását.

A Szenátus 14/2022. (IX. 14.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan támogatja a Szent László Kollégium létrehozását.

A Szenátus 13/2022. (IX. 14.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan támogatja a Brenner János Szakkollégium megalapítását.

A Szenátus 12/2022. (IX. 14.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa a Főiskola képzéseinek 2023/24. tanévre vonatkozó önköltségét az alábbiak szerint határozza meg:

Katolikus teológus, nappali: 180.000 Ft/félév
Katekéta-lelkipásztori munkatárs, nappali: 180.000 Ft/félév
Katekéta-lelkipásztori munkatárs, levelező: 140.000 Ft/félév
Osztatlan tanárképzés, egyszakos, nappali: 240.000 Ft/félév
Osztatlan tanárképzés, egyszakos, levelező: 160.000 Ft/félév
Osztatlan tanárképzés, szakpáros, nappali: 310.000 Ft/félév
Római katolikus kántor, levelező: 150.000 Ft/félév
Hitoktató mentor szakirányú továbbképzés: 140.000 Ft/félév

A Szenátus 11/2022. (VIII. 12.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa a 2022. szeptember 1-jétől érvényes kollégiumi díjakat az alábbiak szerint határozza meg:

Boldog Apor Vilmos Szakkollégium (befizetés adott hónap 15-ig)

egyágyas 60.000Ft/hó
kétágyas 50.000Ft/hó
háromágyas 40.000Ft/hó

Szent László Katolikus Szakkollégium

16.000 Ft/hó (befizetés szeptember 30-ig egy összegben)

BJHF Szakkollégium – Papnevelő Intézet (befizetés adott hónap 15-ig)

világiak számára: 20.000 Ft/hó
papnövendékek: 3900 Ft/hó

A Szenátus 10/2022. (VIII. 12.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja a 2022/23-as tanévre szóló Tanulmányi tájékoztatót.

A Szenátus 9/2022. (VIII. 8.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja a hittanár – nevelőtanár osztatlan mesterképzés kétszakos, egyszakos és rövidített (4 és 2 féléves) képzési idejű tanterveit. A tantervek 2022. szeptember 1-től lesznek érvényben felmenő rendszerben.

A Szenátus 8/2022. (V.27.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja és benyújtásra alkalmasnak találja a Brenner János Hittudományi Főiskola akkreditációs monitorjelentését.

A Szenátus 7/2022. (V. 19.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja a Főiskola 2022. évi költségvetését.

A Szenátus 6/2022. (V. 19.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja a Főiskola 2021. évi beszámolóját.

A Szenátus 5/2022. (V. 12.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan jóváhagyja a Brenner János Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Alapszabályát.

A Szenátus 4/2022. (V. 12.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan egyhangúan elfogadja Brenner János Hittudományi Főiskola Minőségbiztosítási szabályzatát.

A Szenátus 3/2022. (IV. 4.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan támogatja Dr. Lukácsi Zoltán főiskolai tanári kinevezését.

A Szenátus 2/2022. (II. 8.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa jóváhagyja a Brenner János Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának megválasztott tisztségviselőit:

elnök: Járfás Ádám
titkár és általános ügyekért felelős elnökhelyettes: Grafl Ákos
gazdasági ügyekért felelős személy: Bősze Gábor

A Szenátus 1/2022. (I. 5.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan támogatja a Katolikus oktatás és nevelés területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
indítását a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karával együttműködésben. A szakvizsga hallgatóinak képzésében a Brenner János Hittudományi Főiskola oktatói a megállapodásnak megfelelően részt vállalnak.

A Szenátus 7/2021. (X. 26.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa a Főiskola képzéseinek 2022/23. tanévre vonatkozó önköltségét az alábbiak szerint határozza meg:

Katolikus teológus, nappali: 180.000 Ft/félév
Katekéta-lelkipásztori munkatárs, nappali: 180.000 Ft/félév
Katekéta-lelkipásztori munkatárs, levelező: 140.000 Ft/félév
Osztatlan tanárképzés, egyszakos, nappali: 240.000 Ft/félév
Osztatlan tanárképzés, egyszakos, levelező: 160.000 Ft/félév
Osztatlan tanárképzés, szakpáros, nappali: 310.000 Ft/félév
Római katolikus kántor, levelező: 150.000 Ft/félév
Hitoktató mentor szakirányú továbbképzés: 140.000 Ft/félév

A Szenátus 6/2021. (IX. 29.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja a 2021/22-es tanévre szóló Tanulmányi tájékoztatót.

A Szenátus 5/2021. (IV. 23.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa elfogadja a Főiskola 2021. évi
költségvetését.

A Szenátus 4/2021. (IV. 23.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa elfogadja a Főiskola 2020. évi beszámolóját.

A Szenátus 3/2021. (IV. 22.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan támogatja a katolikus teológus képzés tantervének módosítását és annak 2021. szeptember 1-i hatállyal történő bevezetését, valamint a jelenleg a képzésen lévő, bakkalaureátusi fokozatú oklevelet megszerezni kívánó hallgatókra való kiterjesztését.

A Szenátus 2/2021. (IV. 22.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan támogatja Dr. Maróti Gábor főiskolai tanári kinevezését.

A Szenátus 1/2021. (III. 1.) számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa jóváhagyja a Brenner János Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának megválasztott elnökségét:

elnök: Palatinus Kristóf
titkár és általános ügyekért felelős elnökhelyettes: Bodorkós Áron
gazdasági ügyekért felelős elnökhelyettes: Szántó Adrián

A Szenátus 14/2020. számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa jóváhagyja a Brenner János Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Alapszabályát.

A Szenátus 13/2020. számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa jóváhagyja a Brenner János Hittudományi Főiskola Iratkezelési és Irattározási Szabályzatát.

A Szenátus 12/2020. számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa 7 igen szavazattal, és 0 ellenszavazattal támogatja a Hitoktató mentor szakirányú továbbképzés indítását.

A Szenátus 11/2020. számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa 7 igen szavazattal, és 0 ellenszavazattal támogatja a Hitoktató mentor szakirányú továbbképzés tantervét.

A Szenátus 10/2020. számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa 7 igen szavazattal, és 0 ellenszavazattal támogatja a Hitoktató mentor szakirányú továbbképzés létesítését.

A Szenátus 9/2020. számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja Brenner János Hittudományi Főiskola Minőségbiztosítási Szabályzatát.

A Szenátus 8/2020. számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa a Főiskola képzéseinek 2021/22. tanévre vonatkozó önköltségét az alábbiak szerint határozza meg:

Katekéta-lelkipásztori munkatárs, nappali: 160.000 Ft/félév
Katekéta-lelkipásztori munkatárs, levelező: 120.000 Ft/félév
Római katolikus kántor, levelező: 130.000 Ft/félév
Osztatlan tanárképzés, egyszakos, nappali: 240.000 Ft/félév
Osztatlan tanárképzés, egyszakos, levelező: 150.000 Ft/félév
Osztatlan tanárképzés, szakpáros, nappali: 310.000 Ft/félév
Katolikus teológus szak, nappali: 160.000 Ft/félév

A Szenátus 7/2020. számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja a 2020/21-es tanévre szóló Tanulmányi tájékoztatót.

A Szenátus 6/2020. számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa támogatja Dr. Reisner Ferenc főiskolai tanári kinevezését.

A Szenátus 5/2020. számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa elfogadja a Főiskola 2020. évi költségvetését.

A Szenátus 4/2020. számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa elfogadja a Főiskola 2019. évi beszámolóját.

A Szenátus 3/2020. számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja és 2020. február 5-ével hatályba lépteti a Brenner János Hittudományi Főiskola Adatvédelmi Szabályzatát.

A Szenátus 2/2020. számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan támogatja a szakfelelősök személyét:

Teológus szak: Dr. Reisner Ferenc
Hittanár – nevelőtanár szak: Dr. Makk Zoltán
Római katolikus kántor szak: Dr. Maróti Gábor
Katekéta – lelkipásztori munkatárs szak: Dr. Balázs Tamás

A Szenátus 1/2020. számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja a „2020. február 1-jétől alkalmazandó óra- és vizsgadíjak, valamint egyes eljárási szabályok”-at.

A Szenátus 7/2019. számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa a Főiskola képzéseinek 2020/21. tanévre vonatkozó önköltségét az alábbiak szerint határozza meg:

Katekéta-lelkipásztori munkatárs, nappali: 160.000 Ft/félév
Katekéta-lelkipásztori munkatárs, levelező: 110.000 Ft/félév
Római katolikus kántor, levelező: 130.000 Ft/félév
Osztatlan tanárképzés, egyszakos, nappali: 240.000 Ft/félév
Osztatlan tanárképzés, egyszakos, levelező: 140.000 Ft/félév
Osztatlan tanárképzés, szakpáros, nappali: 310.000 Ft/félév
Teológus szak, nappali: 160.000 Ft/félév

A Szenátus 6/2019. számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja a 2019/20-as tanévre szóló Tanulmányi tájékoztatót.

A Szenátus 5/2019. számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa támogatja az osztatlan hittanárnevelőtanár – kémiatanár mesterképzés szakpárban történő indítását a 2020/21-es tanévtől.

A Szenátus 4/2019. számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa támogatja az osztatlan hittanárnevelőtanár – német nyelv és kultúra tanára mesterképzés szakpárban történő indítását a 2020/21-es tanévtől.

A Szenátus 3/2019. számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa az oklevél kiállításához az államilag elismert középfokú (B2) komplex eszperantó vagy lovári nyelven szerzett nyelvvizsgát is elfogadja. A teológus szakon továbbra is azon idegen nyelvekből tett középfokú (B2) komplex nyelvvizsgát fogadja el, amelyen íródott a hittudomány kérdéseit elemző szakirodalom.

A Szenátus 2/2019. számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja a Főiskola 2019. évi költségvetését.

A Szenátus 1/2019. számú határozata:
A Brenner János Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja a Főiskola 2018. évi beszámolóját.

A Szenátus 12/2018. számú határozata:
A Győri Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja és benyújtásra alkalmasnak találja a Győri Hittudományi Főiskola akkreditációs önértékelését.

A Szenátus 11/2018. számú határozata:
A Győri Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja a „Dolgozatírási szabályzat”-ot.

A Szenátus 10/2018. számú határozata:
A Győri Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja a „2018. szeptember 1-jétől alkalmazandó óra- és vizsgadíjak, valamint egyes eljárási szabályok”-at.

A Szenátus 9/2018. számú határozata:
A Győri Hittudományi Főiskola Szenátusa a Főiskola képzéseinek 2019/20. tanévre vonatkozó önköltségét az alábbiak szerint határozza meg:

Katekéta-lelkipásztori munkatárs, nappali: 150.000 Ft/félév
Katekéta-lelkipásztori munkatárs, levelező: 100.000 Ft/félév
Római katolikus kántor, levelező: 120.000 Ft/félév
Osztatlan tanárképzés, egyszakos, nappali: 230.000 Ft/félév
Osztatlan tanárképzés, egyszakos, levelező: 130.000 Ft/félév
Osztatlan tanárképzés, szakpáros, nappali: 300.000 Ft/félév
Teológus szak, nappali: 150.000 Ft/félév

A Szenátus 8/2018. számú határozata:
A Győri Hittudományi Főiskola Szenátusa a Főiskola szervezeti felépítésének ábráját egyhangúan jóváhagyja.

A Szenátus 7/2018. számú határozata:
A Győri Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja a 2018/19-es tanévre szóló Tanulmányi tájékoztatót, azzal a kitétellel, hogy augusztusban a hivatalban lévő rektornak továbbítani kell felülvizsgálatra.

A Szenátus 6/2018. számú határozata:
A Győri Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan támogatja a római katolikus kántor alapképzés szombathelyi indítását a 2019/20-as tanévtől.

A Szenátus 5/2018. számú határozata:
A Győri Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja a hittanár – nevelőtanár osztatlan mesterképzés kétszakos, egyszakos és rövidített (5, 4 és 2 féléves) képzési idejű tanterveit, valamint a katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés tantervét. A tantervek 2018. szeptember 1-től lesznek érvényben.

A Szenátus 4/2018. számú határozata:
A Győri Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja a teológia képzés 2018. szeptember 1-től felmenő rendszerben érvénybe lépő szakirányos tantervét.

A Szenátus 3/2018. számú határozata:
A Győri Hittudományi Főiskola Szenátusa elfogadja az intézmény 2018. évi költségvetési tervezetét.

A Szenátus 2/2018. számú határozata:
A Győri Hittudományi Főiskola Szenátusa elfogadja az intézmény 2017. évi költségvetési beszámolóját.

A Szenátus 1/2018. számú határozata:
A Győri Hittudományi Főiskola Szenátusa támogatja az intézmény nevének megváltoztatását, az új név: Brenner János Hittudományi Főiskola. Az új elnevezés a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. melléklete módosításának hatályba lépésétől lesz érvényes.

A Szenátus 8/2017. számú határozata:
A Győri Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan támogatja a teológia (katolikus teológia) képzés kiterjesztését világi hallgatók számára és 10 féléves nappali tagozatos meghirdetését.

A Szenátus 7/2017. számú határozata:
A Győri Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan támogatja a Juttatási és Térítési Bizottság összetételét. A Bizottság tagjai: rektor, gazdasági vezető, főtitkár, HÖK elnök és egy további HÖK delegált.

A Szenátus 6/2017. számú határozata:
A Győri Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan támogatja az osztatlan hittanárnevelőtanár – matematika tanár mesterképzés szakpárban történő indítását a 2018/19-es tanévtől.

A Szenátus 5/2017. számú határozata:
A Győri Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja a Győri Hittudományi Főiskola Alapító Okiratát.

A Szenátus 4/2017. számú határozata:
A Győri Hittudományi Főiskola Szenátusa a Főiskola képzéseinek 2018/19. tanévre vonatkozó önköltségét az alábbiak szerint határozza meg:

Katekéta-lelkipásztori munkatárs, nappali: 135.000 Ft/félév
Katekéta-lelkipásztori munkatárs, levelező: 80.000 Ft/félév
Római katolikus kántor, levelező: 100.000 Ft/félév
Osztatlan tanárképzés, egyszakos, nappali: 220.000 Ft/félév
Osztatlan tanárképzés, egyszakos, levelező: 125.000 Ft/félév
Osztatlan tanárképzés, szakpáros, nappali: 300.000 Ft/félév
Teológus szak, nappali: 135.000 Ft/félév

A Szenátus 3/2017. számú határozata:
A Győri Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja a Győri Hittudományi Főiskola Tanulmányi tájékoztató 2017/2018. tanév-t.

A Szenátus 2/2017. számú határozata:
A Győri Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja a Főiskola 2017. évi költségvetését.

A Szenátus 1/2017. számú határozata:
A Győri Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja a Főiskola 2016. évi beszámolóját.

A Szenátus 12/2016. számú határozata:
A Győri Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja a Valláspedagógia tanszék csatlakozását a Neveléstudományi tanszékhez.

A Szenátus 11/2016. számú határozata:
A Győri Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan támogatja az egyházzenei tanszék létrehozását.

A Szenátus 10/2016. számú határozata:
A Győri Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan támogatja a szakpáros hittanárnevelőtanár osztatlan mesterképzés tantervét.

A Szenátus 9/2016. számú határozata:
A Győri Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja az A Győri Hittudományi Főiskola Stratégiája és Fejlesztési Terve-t.

A Szenátus 8/2016. számú határozata:
A Győri Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja a Győri Hittudományi Főiskola Szervezeti- és Működési Szabályzatának III. részét (Tanulmányi tájékoztató
2016/2017. tanév).

A Szenátus 7/2016. számú határozata:
A Győri Hittudományi Főiskola Szenátusa a Főiskola képzéseinek 2017/18. tanévre vonatkozó önköltségét az alábbiak szerint határozza meg:

Katekéta-lelkipásztori munkatárs, nappali: 135.000 Ft/félév
Katekéta-lelkipásztori munkatárs, levelező: 80.000 Ft/félév
Római katolikus kántor, levelező: 100.000 Ft/félév
Hittanár-nevelőtanár, nappali: 220.000 Ft/félév
Hittanár-nevelőtanár, levelező: 125.000 Ft/félév
Osztatlan tanárképzés, egyszakos, nappali: 220.000 Ft/félév
Osztatlan tanárképzés, egyszakos, levelező: 125.000 Ft/félév
Osztatlan tanárképzés, szakpáros, nappali: 300.000 Ft/félév
Teológus szak, nappali: 135.000 Ft/félév

A Szenátus 6/2016. számú határozata:
A Győri Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja a Főiskola 2016. évi költségvetését.

A Szenátus 5/2016. számú határozata:
A Győri Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja a Főiskola 2015. évi beszámolóját.

A Szenátus 4/2016. számú határozata:
A Győri Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja a Győri Hittudományi Főiskola Szervezeti- és Működési Szabályzatának I. részét (Szervezeti és Működési Rend).

A Szenátus 3/2016. számú határozata:
A Győri Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan elfogadja a Győri Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Alapszabályát.

A Szenátus 2/2016. számú határozata:
A Győri Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan támogatja az osztatlan hittanárnevelőtanár – biológiatanár (egészségtan) mesterképzés szakpárban történő indítását a 2017/18-as tanévtől.

A Szenátus 1/2016. számú határozata:
A Győri Hittudományi Főiskola Szenátusa egyhangúan támogatja az osztatlan hittanárnevelőtanár – angol nyelv és kultúra tanára mesterképzés szakpárban történő indítását a 2017/18-as tanévtől. 

Eseménynaptár -
2024. május

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok