Általános kollégiumi információk

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

A Brenner János Hittudományi Főiskola három kollégiumban biztosít hallgatók számára kollégiumi lakhatást szemeszterenként. A kollégiumi felvétel egy szemeszterre, vagyis 5 hónapra szól, kivéve, ha a hallgató tanulmányi státusza megváltozik (passzív, levelezős, abszolvált, törölt, stb.) A kollégiumi lakhatás egy szemeszterrel, vagyis 5 hónappal meghosszabbítható. A kollégiumi felvételi eljárásban csak aktív, nappali tagozatos hallgatók vehetnek részt. A jelentkezés minden esetben a Főiskola on-line rendszerén keresztül történik. A jelentkező elektronikusan kitölti a felvételi űrlapot, melyhez elektronikusan mellékeli az alábbi dokumentumokat:

Felsőoktatásba belépőknél: 
 • önéletrajz és bemutatkozó levél, melyből kiderül, miért a Kollégiumot választja a jelentkező 
 • lelkipásztori ajánlás a lakóhely szerinti plébánostól vagy a jelentkezőt jól ismerő lelkipásztortól
 • középiskolásoknál a lezárt tanévek és az utolsó lezárt félév bizonyítványa (fénymásolat)
 • érettségi bizonyítvány másolata és a felsőoktatási intézménybe nyert felvételi határozat (besorolási határozat). Középiskolásoknál felvétel esetén a megszerzést követően kell megküldeni.  
 • igazolványkép (jpg)
Egyetemistáknál: 
 • önéletrajz és bemutatkozó levél, melyből kiderül, miért a Kollégiumot választja a jelentkező
 • lelkipásztori ajánlás a lakóhely szerinti plébánostól vagy a jelentkezőt jól ismerő lelkipásztortól 
 • egy lezárt félévvel rendelkezőknél az utolsó lezárt egyetemi félév tantárgyteljesítési lapja/kreditigazolása
 • felsőbb éveseknél az utolsó két lezárt egyetemi félév tantárgyteljesítési lapjai/kreditigazolása
 • igazolványkép (jpg)

Ezt követően a jelentkező felvételi elbeszélgetésen vesz részt, melynek megszervezéséről a Főiskola gondoskodik. A felvételik időpontja június, illetve január, melynek pontos idejéről a jelentkező írásos tájékoztatást kap. Amennyiben a hallgató a jelentkezést megelőző félévben a kollégium tagja volt, a felvételi elbeszélgetésen nem vesz részt.

A jelentkezés elküldésével a jelentkező vállalja a Kollégium SzMSz-ében rögzített kötelező kollégiumi programokon való részvételt.

 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ

A jelentkezési határidő: 2024. május 31.
A felvételi elbeszélgetés időpontja: 2024. augusztus 5-6.
 
A jelentkezők elbeszélgetésen vesznek részt a Brenner János Hittudományi Főiskolán (9021 Győr, Káptalandomb 7.), melynek részleteiről a jelentkező e-mailben kap értesítést.
 
A bentlakás meghosszabbítására jelentkező felvételizőnek a jelentkezési és a felvételi eljárásban nem kell részt vennie.

 

PONTOZÁS

Első félévre felvett hallgató kollégiumi jelentkezése esetén az alábbi képlet alapján kell meghatározni a kollégiumi pontszámot:

 • Felvételi pontszám (első BA/Osztatlan esetén) / Diploma átlaga (újabb BA, MA szak esetén) + Hitéleti tevékenységért kapott pontszám + Felvételi elbeszélgetés, ahol
 • Felvételi pontszám: BA vagy osztatlan szakra felvett hallgató esetében a szak felvételi pontszámához viszonyítva, a hallgató által a középiskolából hozott alap-, és többletpontszám összege, amit minden esetben az Oktatási Hivatal határoz meg. MA, vagy újabb alap-, osztatlan szakra felvett hallgató esetében a diploma átlaga. Maximum: 5 pont
 • Hitéleti pontszám: lelkipásztori ajánlás alapján, és a hallgató által végzett közösségi tevékenység alapján. Maximum: 10 pont
 • Felvételi elbeszélgetés. Maximum: 10 pont

Maximum 25 pont

 

Felsőbb éves hallgató, aki még korábban nem volt a kollégium tagja esetén az alábbi képlet alapján kell meghatározni a kollégiumi pontszámot:

 • Átlag + Hitéleti tevékenységért kapott pontszám + Hallgatói tevékenységért kapott pontszám + Felvételi elbeszélgetés, ahol
 • Átlag: a jelentkezési időszakot megelőző utolsó lezárt aktív félév számtani átlaga, két tizedesre kerekítve. Maximum: 5 pont
 • Hitéleti tevékenységért kapott pontszám. Maximum: 10 pont
 • Felvételi elbeszélgetés. Maximum: 10 pont

Maximum 25 pont

 

Bentlakás meghosszabbítása esetén:

 • Átlag + Kollégiumi korrekciós pontszám, ahol
 • Átlag: a jelentkezési időszakot megelőző utolsó lezárt aktív félév számtani átlaga, két tizedesre kerekítve. Maximum: 5 pont
 • Kollégiumi korrekciós pontok: A kollégiumi épületet megóvó, kollégiumi életet javító tevékenységekért kapható többletpont, valamint a kollégiumi Házirend megsértése esetén adott kollégiumi mínusz pontok (fegyelmi pont). Maximum: 10 pont

Maximum 15 pont

 

A FELVÉTELI KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSA

A felvételi kérelmek elbírálására a szóbeli meghallgatást követően kerül sor. A felvételi döntésről a határozatot mindenki a jelentkezési űrlapon megadott e-mail címére írásban kapja meg. A férőhelyeket elfoglalni és fellebbezést (jogorvoslati kérelmet) benyújtani csak a határozatban leírt módon lehet.

Szóbeli meghallgatás időpontja: A jelentkezés lezárultát követően a jelentkezők e-mailben kapnak értesítést a pontos időpontról. Helyszín: Brenner János Hittudományi Főiskola Győr

 

KOLLÉGIUMI FÉRŐHELY LEMONDÁSA

Abban az esetben, ha le szeretné mondani a kollégiumi férőhelyét, azt elektronikus úton teheti meg a szakkollegiumok@bjhf.hu címen. Ha nem mondja le, de nem költözik be, akkor egy hónap kollégiumi díjat írunk ki és elveszíti a kollégiumi férőhelyét.

 

VÁRÓLISTA

A kollégiumi jelentkezés során azok a hallgatók, akik nem kerültek felvételre, várólistára kerülnek. A kollégiumi férőhely lemondások következtében megüresedett helyekre, a várólistán soron következő hallgatók költözhetnek be a Kollégiumba. A megüresedett helyekre a várólistáról folyamatosan hívunk be hallgatókat.

 

KOLLÉGIUMI BEKÖLTÖZÉS

A kollégiumi szálláshelyre beköltözni a kollégiumi elhelyezés első napjától lehet.

A későbbi/korábbi be-vagy költözési szándékát a szakkollegiumok@bjhf.hu címen tudja jelezni.

 

KIKÖLTÖZÉSI KÉRELEM

A kollégiumi szálláshelyről, a bentlakási szerződés lejárta előtt kiköltözni a  Kiköltözési kérelem kitöltésével, aláírásával és a Főiskolára történő benyújtásával van lehetőség.

 

TÉRÍTÉSI DÍJ

A Brenner János Hittudományi Főiskola Kollégiumaiban rendelkezésre álló férőhelyek és kollégiumi díjak

8/2023. (VI.22.) szenátusi határozat

20/2023. (X.11.) szenátusi határozat

 

Kollégium neve, címe

Férőhely

Kollégiumi térítési díj

(2023/24-es tanév)

Beköltözéskor fizetendő

Komfortfokozat***

Boldog Apor Vilmos Kollégium, lánykollégium

1094 Budapest, Viola u. 32.

 

21****

Á*:

40.000,- Ft/fő/hó/ háromágyas szoba

50.000,- Ft/fő/hó/ kétágyas szoba

60.000,- Ft/fő/hó/ egyágyas szoba

K**: +11.600,- Ft/fő/hó

Kaució:

1 havi díj

I-II.

Szent László Kollégium,

9026 Győr, Egyetem tér 1.

 

50

Á*:80.000,- Ft/fő/5 hó/ kétágyas szoba

K**: 138.500,- Ft/fő/5 hó/ kétágyas szoba

Félévente kulturális hozzájárulás: 2.500,- Ft

IV.

Brenner János Hittudományi Főiskola Kollégium, 9021 Győr, Káptalandomb 7. fiú kollégium

 

9

Á*, K: **: 40.000,- Ft/fő/hó/ egyágyas szoba

+2.500 Ft/nap teljes ellátás (igény esetén)

 

Kaució:

1 havi díj

IV.

 

Boldog Apor Vilmos Kollégium, Budapest: havonta, az adott hónap 15-ig.

(Kaució: 1 havi térítési díj az SZMSZ-ben, ill. a fenti táblázatban foglaltak szerint.)

Szent László Kollégium, Győr: félévente, az első hónap 15-ig.

(Kulturális hozzájárulás: az SZMSZ-ben, ill. a fenti táblázatban foglaltak szerint.)

Brenner János Hittudományi Főiskola Kollégium, Győr: havonta, az adott hónap 15-ig.

(Kaució: 1 havi térítési díj az SZMSZ-ben, ill. a fenti táblázatban foglaltak szerint.)

 

SZOBÁK ALAPTERÜLETEI

Boldog Apor Vilmos Kollégium, Budapest

8 x 11 m2 / 1 fős szoba

4 x 20 m2 / 2 fős szoba

1 x 23m2 / 3 fős szoba

7 db közös vizesblokk

Szent László Kollégium, Győr

25 x 10,54 m2 / 2 fős szoba

4 fő / vizesblokk

Brenner János Hittudományi Főiskola Kollégium

9 x 14 m2 /szoba vizesblokkal/1 fő

 

*állami ösztöndíjas hallgató

**önköltséges hallgató

***51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

I. kategória: a vizesblokk közös használatú, egy helyiségben 3 vagy annál több fő kap elhelyezést és az épület 10 éven belül nem volt felújítva;

II. kategória: egy helyiségben 3 főnél kevesebb kap elhelyezést;

III. kategória: szobánként vagy kétszobánként komplett vizesblokk van kiépítve, egy helyiségben 3 főnél kevesebb kap elhelyezést;

IV. kategória: szobánként vagy kétszobánként komplett vizesblokk van kiépítve, egy helyiségben 3 főnél kevesebb kap elhelyezést és az épület 10 éven belül volt felújítva.

****17/2023. (VIII.30.) szenátusi határozat

 

 

Eseménynaptár -
2024. április

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok