Belső Ellenőrzési Szervezet

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy a Főiskola működését fejlessze, és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés feladatainak ellátása érdekében elemzéseket készít, információkat gyűjt és értékel, ajánlásokat tesz a rektor számára a vizsgált folyamatokra vonatkozóan.

Az ellenőrzési hatáskör kiterjed mind a jogszabályok, mind a főiskolai szabályzatok, vezetői utasítások pontos betartásának ellenőrzésére, mind a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a Főiskola tevékenysége gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálatára a gazdálkodás átláthatósága érdekében.

A belső ellenőrzési szervezet közvetlenül a rektornak alárendelten működik.

Eseménynaptár -
2024. május

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok