Minőségbiztosítás

Minőségbiztosítás

 

A minőségbiztosítás célja, hogy a Főiskolán folyó oktatás, kutatás, művészeti tevékenység, valamint azokat segítő szervezeti egységek munkája a felsőoktatási elvárásoknak mindenkor megfeleljen, a kiadott oklevél, illetve tanúsítvány időtálló szakmai értékkel bírjon, illetve a Főiskolán folyó tudományos munka megfeleljen az akadémiai elvárásoknak. Emellett a minőségbiztosítás különös figyelmet szentel a Főiskolán dolgozó oktatók, nem oktató kollégák és a hallgató közötti párbeszédre, a kölcsönös megbecsülésre, a párbeszéd kultúrára.

A minőségbiztosítási rendszer működteti többek között az oktatási munka hallgatói értékelését (OMHV), a végzett hallgatóktól és a munkaerő piaci szereplőktől érkező visszajelzéseket (DPR), az oktatói tudományos előmenetelt valamint a Főiskola egyéb rendezvényeinek minőségbiztosítását.

 

A minőségbiztosítást szabályozó dokumentumok:

 1. Minőségpolitikai küldetésnyilatkozat, mely rögzíti az alapvető célokat és értékeket
 2. Minőségbiztosítási Szabályzat, mely leírja a minőségbiztosítási rendszer szereplőinek feladatait, jogköreit
 3. Kézikönyv, mely tartalmazza minőségbiztosítási eljárásokat, módszereket
  1. tanszéki beszámoló
  2. egyéni oktatói beszámoló
  3. OMHV
  4. kollégiumi minőségbiztosítási kérdőív
  5. nyitott hétvége
 4. ESG 2015

 

Nyilvános beszámolók, elemzések

 

Oktatási Munka Hallgatói Véleményezése (összesítetett eredmények, hallgatói elégedettség):

OMVH 2022-2023 II 

 

DPR- Diplomás Pályakövető rendszer (összesített eredmények, tanulmányok)

2021-ben végzett hallgatók munkáltatói felmérésének eredményei

2021 végzett hallgatói felmérésének eredményei

 

Néhány főiskolai rendezvény minőségértékelése:

Nyitott kapuk napja 2023. február 24-26.

Eseménynaptár -
2024. május

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok