Intézményünk története

Intézményünk története

 

A Brenner János Hittudományi Főiskola elődje az a Káptalani vagy Székesegyházi Iskola, amely valószínűleg a 13. század elejétől működött, első írásos említése pedig a 14. század közepéről való.

A Papnevelő Intézetet 1627-ben Dallos Miklós győri püspök alapította. Ezidőben jezsuiták vezették az intézményt. Széchényi György püspök 1684-ben 25 ezer rajnai forintos alapítványt tett az Egyházmegyei Szeminárium építésére. Ebből épült meg a mai „öreg szeminárium” épületének első két szintje, ma Egyházmegyei Könyvtár és Kincstár. Sinzendorff Fülöp püspök 1732-ben kibővítette az épületet, és vezetését a pannonhalmi bencésekre bízta. Az intézmény vezetését később domonkosok, piaristák, majd ismét a jezsuiták látták el. Amikor II. József császár bezáratta az egyházmegyei szemináriumokat, és Pozsonyban országos szemináriumot hozott létre, a Győrött tanuló papnövendékek is ott folytatták tanulmányaikat. Simor János püspök 1857-ben a Széchenyi téren álló úgynevezett „Apáturház”-ban kisszemináriumot létesített. Az új szemináriumot, ahol azóta is folyik az oktatás, 1910-ben Széchényi Miklós püspök építtette.

1952 óta intézményünkben folytatták tanulmányaikat a szombathelyi, a pécsi, majd 1965 óta a veszprémi egyházmegyei papnövendékei is. A rendszerváltást követő években az egyházmegyék szabadságukat kihasználva egymás után alapították, illetve újraindították saját intézményeiket. Főiskolánkon jelenleg győri, szombathelyi és kaposvári egyházmegyés papnövendékek tanulnak a teológus szakon.

A Főiskola a katolikus teológus szakon 1998-tól hatéves, egyetemi szintű képzést folytat, 2022-ig a római Lateráni Egyetemmel, majd 2022 áprilisától a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karával kötött affiliációs szerződés alapján. A képzés sikeres lezárása esetén a teológus szakos hallgatók, vagyis a papnövendékek egyetemi diplomájuk mellett egyházi tudományos fokozatot kapnak (Baccalaureatus in Teologia).

Intézményünk a papnevelés mellett a nyugat-dunántúli régió hittanárainak képzésében is jelentős részt vállal. 1991 óta a győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolával, illetve 1997 óta a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolával, majd ezek jogutódaival való együttműködés keretében hittanári képzést folytattunk Győrben és Szombathelyen. A bolognai folyamat keretében 2006-tól katekéta-lelkipásztori munkatárs szakos alapképzést, illetve hittanár-nevelő mesterképzést folytattunk. A 2014-2015-ös tanév első félévétől kezdve a korábbi bolognai rendszerű szakokat kifutó rendszerben megtartva, világi hallgatóink számára bevezettük az osztatlan tanári mesterszakokat, egyszakos, illetve szakpáros változatban. Képzési kínálatunk 2016 őszétől a római katolikus kántor alapszakkal bővült. Posztgraduális képzésként a Hitoktató mentor szakirányú továbbképzést kínáljuk mint saját képzést, együttműködésben pedig a Hitéletre nevelés az óvodában szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakot (Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar) és a Katolikus oktatás és nevelés területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakot (Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar).

2019. február 1-jétől az intézmény egykori hallgatója, Brenner János vértanú nevét viseli.

A Főiskola részletes története a kezdetektől 1935-ig Dr. Bedy Vince: „A győregyházmegyei papnevelés története” című könyvében olvasható. Ebben a kötetben található az intézmény elődjére vonatkozó néhány fontos dokumentum szövege is.

Eseménynaptár -
2024. április

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok