Sikeresen zárták tanulmányaikat a Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet teológus hallgatói 2023. június 7-én

2023. június 8.

A katolikus teológus mesterszakon szerzett oklevélen túl a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által kiállított baccalaureatusi oklevelet kapott Palatinus Kristóf, Bodorkós Áron, Kirchknopf Gergely, Gulyás Vilmos és Vigh Balázs Zsolt.

Palatinus Kristóf Szent Pál apostol és a szenvedés keresztény értelme. Az apostol élete a megpróbáltatások tükrében című diplomamunkájában Szent Pál apostol életét vizsgálja, az őt ért szenvedések és megpróbáltatások szempontjából, a páli levelek és az Apostolok Cselekedeteinek áttekintő bemutatásával.

Bodorkós Áron „Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet.” A hatnapos teremtéstörténet exegetikai magyarázata az Ószövetség tanításának fényében című diplomamunkájában a hatnapos teremtéstörténettel foglalkozik, s a szöveg hátterét, ill. kialakulásának körülményeit, majd a szöveg exegézisét tárja az érdeklődő elé.

Kirchknopf Gergely Egyházi kommunikáció az internet világában. Az internet, mint kommunikációs eszköz az Egyház életében. Egyházi jelenlét a Youtube videómegosztó platformon című diplomamunkájában az egyházi kommunikáció témakörét járja körbe, s rámutat arra, hogy a modern eszközök olyan kulturális tényezők, amelyek szerepet játszanak az Egyház közösségi dinamikájában.  

Vigh Balázs Zsolt A Szentlélek misztériuma az ortodox teológiában. Különös tekintettel a kappadókiai atyákra, a Flioque-vitára, valamint Szergej Bulgakov kenózis-elméletére című diplomamunkájában a pneumatológia fontosságát hangsúlyozza, s mindezt három, különböző korból származó teológusi körrel szeretné a krisztocentrikussá vált nyugati teológiai gondolkodás számára megfontolásra bocsátani.

Gulyás Vilmos A Szentmise bevezető szertartásainak szimbólumrendje és szimbólumértelmezése című diplomamunkájában rámutat arra, hogy a liturgikus szimbólum értelmezés célja, az anabatikus periódus elmélyítése, ami elsősorban nem pedagógiai, hanem lényegi eleme a liturgiaeseményben való megszentelődésnek.  

A napot szentmisével, Te Deummal zártuk, amelyet ünnepi vacsora követett. Dr. Resiner Ferenc a Brenner János Hittudományi Főiskola rektora szentbeszédében kiemelte az alázat és a teológia művelésének fontosságát. Rámutatott arra, hogy a papi életben is érhetnek bennünket sebek, amelyeket ha alázattal elfogadunk és feldolgozunk, akkor abból mindig gyógyulás fakad, s ezáltal válhatunk mi is gyógyítókká.

Szeretettel gratulálunk végzős diakónusainknak a sikeres záróvizsgához!

BJHF Tanulmányi osztály

  MG 5315

 

  MG 5225

 

 MG 5430

 MG 5400

Eseménynaptár -
2023. december

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok