Záróvizsga és diplomaosztó a Szombathelyi Képzési Központban

2023. július 3.

Záróvizsgát és modulzáró vizsgát tartottak a BJHF Szombathelyi Képzési Központjában 2023. június 15-én. A vizsgabizottság elnöke Dr. Kovács Gusztáv, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola rektora volt.

A modulzáró vizsgával 5 hallgató zárta le sikeresen teológiai tanulmányait,  így a következő tanévtől megkezdhetik összefüggő iskolai gyakorlatukat.

A záróvizsgázó hallgatók közül egy fő katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszakon lelkipásztori munkatárs szakirányon szerzett diplomát, 7 fő hittanár-nevelőtanár, 1 fő hittanár-nevelőtanár-matematikatanár, 1 fő pedig hittanár-nevelőtanár-ének-zene tanár szakon tett sikeres vizsgát a bizottság előtt.

Gratulálunk sikeres modulzáró- és záróvizsgát tett hallgatóinknak!

A megszerzett diplomák átadására a Szombathelyi Központ Te Deum szentmiséje keretében került sor 2023. június 23-án, ahol Dr. Reisner Ferenc rektor úr köszöntötte az immár diplomás hallgatókat s adta át számukra többéves kitartó munkával megszerzett s méltán megérdemelt dokumentumot.

 


Képek

Eseménynaptár -
2024. június

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok