Rákos József

Diakónus, 6. évfolyam


Egyházmegye: Szombathelyi Egyházmegye
Született: Körmend, 1999. augusztus 10.
Plébánia: Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia (Körmend)
Diakónusszentelés: Szombathely, 2023. április 6.

Rákos József vagyok, a Szombathelyi Egyházmegye kispapja. 1999-ben születtem Körmenden, egy vallásos családban. Általános és középiskolai tanulmányaimat Körmenden végeztem, 2018-ban érettségiztem a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban, jelenleg a Brenner János Hittudományi Főiskolán tanulok.

Hivatásom „magja”, már gyermekkoromban elvetődött, mivel szüleim vallásos nevelésének hála, óvodában beírattak a hittanra, és a vasárnapi szentmisére járás is életem részévé vált. Általános iskolai tanulmányaim során az osztálytársaim közül sokan azt mondták nekem, hogy én biztosan pap leszek, mert járok templomba és szeretem a hittant. Ezt a felvetésüket én eleinte nem vettem komolyan, pedig legbelül éreztem, hogy igazuk lehet.

Bérmálkozásomra készülődve, az imádságos lelkület, a gondolkodás és a felkészítő oktatások által, egyre erősebben tapasztaltam, hogy az Isten hív. Bérmálkozásomkor egy erős lelki töltetet kaptam, ami ahhoz kellett, hogy magamban igent mondjak a Jóisten hívására. Később, nyíltan a 2015-ös vasvári bérmálkozók találkozója után mertem elmondani jövőbeli terveimet, bár eleinte nem volt bátorságom, de az ott elhangzott prédikáció, tanúságtételek és nem utolsó sorban a vasvári Szűzanya közbenjárása bátorsággal töltött el ahhoz, hogy bátran kimondjam mások előtt, hogy pap szeretnék lenni.

Gimnáziumi éveim alatt sok jólelkű emberrel megismerkedtem, köztük papokkal és olyan tanárokkal is, akikre mindig számíthattam és jelenleg is számíthatok. Szüleim mellett, nagyon hálás vagyok nekik is minden szeretetükért, segítségükért, imájukért, tanításukért és példamutatásukért.

Azelőtt, hogy jelentkeztem volna a Szombathelyi Egyházmegye kispapjai közé, nagyon sokat gondolkodtam és imádkoztam a mi Égi Édesanyánkhoz, hogy segítsen az érettségi vizsgákon és a felelős döntéshozatalban. Nagyon sokat köszönhetek Kiss László körmendi plébános atyának, Óra Krisztián és Nagy Gábor atyáknak, akik felkaroltak, támogatnak, és nagyon sokat segítenek lelki épülésemben is, mind a mai napig. 2018-ban jelentkeztem a Szombathelyi Egyházmegye kispapjai közé. Székely János püspök atya elfogadta jelentkezésemet, és Győrbe küldött tanulmányaim elvégzésére.

Már egy évet eltöltöttem a szemináriumban és be kell, hogy valljam, nagyon hálás vagyok érte a Jóistennek, a Szűzanyának és azoknak az embereknek, akik mellettem állnak és támogatnak. Az ember eleinte nehezen indul el, ha új helyre kerül. Más környezet, újabb kihívások, nehézségek. Ezek leküzdésében szükség volt arra, hogy szembenézzek magammal és megtanuljam, hogy minden megpróbáltatás ellenére a Jóisten alkalmassá tud tenni arra, hogy végigjárjam a számomra kijelölt utat.

Eseménynaptár -
2024. május

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok