Jó Pásztor Imaközösség (Kaposvári Egyházmegye)

Az imaszövetségről

A Kaposvári Egyházmegyében, Varga László Püspök atya 2017-ben alapította meg a Jó Pásztor imaszövetséget. A közösség tagjai olyan krisztushívők, akik elkötelezettek, és vállalják, hogy minden fizikai és lelki szenvedésüket felajánlják új papi hivatásokért, és mindennap elimádkozzák a következő imádságot:

Úr Jézus Krisztus! Felajánlom minden fizikai és lelki szenvedésemet új papi hivatásokért. Olyanokért, akik készek a tanítványságra és a misszionáriusi szolgálatra is! Szent Pállal együtt vallom: „Örömmel szenvedek értetek és testemben kiegészítem azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből, testének, az Egyháznak javára” (Kol 1, 24). Köszönöm, hogy szenvedtél értem, és szenvedéseimben én is alárendelhetem magam a Mennyei Atya akaratának, rábízva mindent arra, aki igazságosan ítél. Hiszem, hogy a Te sebeid által gyógyultunk meg, (vö. 2Pét 2,20–24) és ebben a hitben fogadom el tőled a gyógyulásomat. Ámen.

Az imaszövetség nevének megválasztása sem véletlen. A Szentírásban Krisztussal a jó pásztor képében is találkozunk. Az evangéliumokban Jézus azt mondja: "Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért" (János 10:11). Jézus a hűséges és odaadó pásztor, aki a hívőket vezeti, gondozza, és még életét is feláldozta a bűnök bocsánatáért. Ő a jó pásztor, aki életét adja a juhokért. Ez a szimbólum azt hangsúlyozza, hogy a jó pásztor készen áll az önfeláldozásra és az áldozatra a nyájért. Az egyház vezetőinek is hasonló elkötelezettséget és áldozatot kell mutatniuk a hívők iránt, ezért fontos, hogy imádkozzunk meglévő és új papi hivatásokért.

Jelentkezés az imaszövetségbe

Az imaszövetség tagjai nagy örömmel fogadnak minden olyan személyt, aki érdeklődik és szeretné csatlakozni hozzájuk a közös imádság és lelki közösség részeként. Annak érdekében, hogy csatlakozásra adjanak lehetőséget, kérik az érdeklődőket, hogy vegyék fel a kapcsolatot a területileg illetékes plébánossal, aki tájékoztatja őket az imaszövetség tevékenységeiről.

Eseménynaptár -
2024. május

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok