UtCA

Kispapként a szeminárium falain kívülre lépve sokszor találkozunk azzal a gondolattal, hogy a szemináriumban az élet nem áll másból, mint szentmiséből, zsolozsmából, szentségimádásból, rózsafüzérből. Ezek kétségtelenül meghatározóak a mindennapi életünkben, ugyanakkor mi is főiskolás fiatalok vagyunk, járunk órákra, vannak vizsgáink, hallgatunk különböző előadásokat, olvasunk könyveket különböző témákban, használjuk az internetet, járunk moziba, színházba, koncertre, szoktunk a barátainkkal találkozni, mindannyiunknak meg van a saját egyénisége, stílusa. 

Szeretnénk, hogy a hívek, akik között majd szolgálni fogunk, megismerjenek bennünket, képet kapjanak rólunk és a mindennapjainkról. Ezt a célt szolgálja szemináriumunk félévente megjelenő UtCA c. kiadványa, mellyel egy kicsit a "ház lakója" lehet az olvasó.
Egy lapszám megjelenésében nem csak a tartalom megalkotásában résztvevő kispapok és papok működnek közre, hanem a szeminárium közösségének minden egyes tagja kiveszi a részét, amelyért köszönet mindannyiuknak. Továbbá köszönjük, hogy mindig bőkezűen támogatják adományaikkal az újság megjelenését, továbbra is törekedni fogunk arra, hogy rászolgáljunk bizalmukra a jövőben is.

*   *   *

Brenner János Hittudományi Főiskola
H-9021 Győr, Káptalandomb 7.
utca@bjhf.hu
Bankszámlaszám:
10403356-00018915-00000006
(Közleménybe: UtCA támogatás)

Adományát köszönettel fogadjuk!
Jótevőinkért minden hónapban szentmiseáldozatot mutatunk be.

Eseménynaptár -
2024. május

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok