Pastores dabo Vobis Alapítvány

A PASTORES DABO VOBIS Alapítványt 1998-ban hozta létre Préts József nyugalmazott plébános.

Az Alapítvány egyházi alapítású és főként egyházi célokat szolgál az Alapító Okiratban részletezett szempontok alapján.

Az Intézmény küldetésének megfelelően az Alapítvány lehetővé kívánja tenni a papnevelés teljes körű és színvonalas feltételrendszerének megvalósítását és annak állandó biztosítását, tekintettel a hivatásgondozásra, a teológus-, lelkész-, hitoktató képzésre, illetve továbbképzésre.

Az Alapítvány céljai az Alapító Okirat szerint a következők:

  • az Intézmény oktató-nevelő feladatához tartozó működési tevékenység támogatása;
  • az oktatás, a kutatás és a tudományos tevékenység megfelelő szintű infrastrukturális alapjainak megteremtését és annak fejlesztéséhez szükséges állandó anyagi háttér biztosítása; · a hallgatók – beleértve a világi hallgatókat is – tanulmányi ösztöndíjának és indokolt esetben egyéni szociális körülményeinek anyagi támogatása;
  • az Intézmény feladatának ellátáshoz szükséges oktató és nevelő tevékenység személyi hátterének biztosítása, annak anyagi megbecsülése révén;
  • hitoktatási segédeszközök – különösen könyvek és más írásos anyagok – elkészítésének, kiadásának elősegítése, támogatása;
  • az Intézmény dolgozóinak szervezett kirándulások, kulturális programok anyagi támogatása.

Az Alapítvány támogatásának elnyerése a Kuratórium elnökéhez címzett kérvény beküldésén keresztül lehetséges.

Az Alapítvány működését a beérkező támogatások teszik lehetővé.

Ezúton is köszönjük mindenkinek, különösen a személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánló támogatóknak, hogy hozzájárultak a kitűzött célok megvalósításához és a sikeres működéshez.

Végerbauer Richárd
az Alapítvány kuratóriumának elnöke

PASTORES DABO VOBIS Alapítvány
9021 Győr, Káptalandomb 7.
Adószám: 18536735-1-08
Bankszámlaszám: 10403356-33518523-00000000

Adományát köszönettel fogadjuk!
Jótevőinkért minden hónapban szentmiseáldozatot mutatunk be.

Eseménynaptár -
2024. június

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok