Apor Vilmos Imaszövetség (Győri Egyházmegye)

Az imaszövetségről

"Jézus Krisztus azért jött el közénk, hogy „általa üdvözüljön a világ” (Jn 3,17). Ő a földi boldogságon túl mindenkit el akar juttatni az örök életre. Ezt a szent feladatot rábízta és örökségül hagyta egész Egyházára, és azon belül különleges módon a felszentelt szolgákra: püspökeire, papjaira és diakónusaira. Napjainkban az új evangelizáció korszakát éljük. Meg kell keresnünk azokat, akik még egyáltalán nem találkoztak Krisztussal, de buzdítanunk kell azokat is, akik bár részesültek a keresztség szentségében, mégis önhibájukból vagy neveltetésükből fakadóan megfeledkeztek a krisztusi tanításnak az élet egészét átjáró üzenetéről.
Miközben a feladat egyre sürgetőbb, az elmúlt évtizedekben a papi és szerzetesi hivatások száma sajnálatos módon folyamatosan csökken szerte Európában, így nálunk, Magyarországon is. (...) Tennünk kell tehát valamit ennek a folyamatnak megállítása érdekében!" (Részlet Dr. Veres András győri megyéspüspök 2017. január 11-én kelt körleveléből.)

Dr. Veres András győri megyéspüspök 2017. február 2-án, a megszentelt élet napja alkalmából megalapította az Apor Vilmos Imaszövetséget, amelynek tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden nap elimádkoznak egy hivatásokért szóló felajánló imát, valamint tetszőleges titokkal egy tized rózsafüzért. 

Jelentkezés az imaszövetségbe

Az imaszövetség tagjai folyamatosan várják az új jelentkezőket. Jelentkezni az imaszövetségbe a Győri Egyházmegye plébániáin lehetséges, ahonnan továbbítják szándékukat a Püspökség felé.

 

Ima papi és szerzetesi hivatásokért

Istenünk, Te a szükség idején Boldog Apor Vilmos püspökben szíved szerinti pásztorra bíztad a Győri Egyházmegye híveit. Közbenjárására tekints ma is jóságosan reánk!

Te ismered létszámban megfogyatkozott papjaid buzgóságát és erőfeszítéseit, ismered küzdelmeiket, és korunk emberének lelki igényeit is. Te tudod, milyen sok az aratnivaló, ezért sok jézusi lelkületű papra van szüksége Egyházmegyénknek.

Arra kérünk, hogy a Győrött vérrel könnyezett Szűzanyánk közbenjárására és a hívek könyörgésére áraszd ki Szentlelkedet! Add, hogy segítségével – papok és hívek egyaránt – újjászülessünk a krisztusi életben!

Kérünk továbbá, bátorítsd fiataljainkat, hogy az általad megszólítottak papként vagy szerzetesként merjék vállalni híveid szolgálatát, és legyenek készek Boldog Vilmos püspökhöz hasonló odaadással szolgálni a Te dicsőségedet és az emberek üdvösségét! Ámen.

Boldog Apor Vilmos püspök élete és vértanúhalála – Győr-Moson-Sopron Megyei  Értéktár

Eseménynaptár -
2024. április

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok