Brenner János Imaszövetség (Szombathelyi Egyházmegye)

Az imaszövetségről

Jézus Krisztus azért jött el közénk, hogy „általa üdvözüljön a világ” (Jn 3,17). Ő mindenkit el akar juttatni az örök életre. Ezt a szent feladatot rábízta és örökségül hagyta egész Egyházára, és azon belül különleges módon a fölszentelt szolgákra: püspökeire, papjaira és diakónusaira. Napjainkban az új evangelizáció korszakát éljük, meg kell keresnünk azokat, akik még egyáltalán nem találkoztak Krisztussal. Miközben a feladat egyre sürgetőbb, az elmúlt évtizedekben a papi és szerzetesi hivatások száma sajnálatos módon folyamatosan csökken szerte Európában, így nálunk, Magyarországon is. Tennünk kellt valamit ennek a folyamatnak megállítása érdekében! Arra kérjük mindnyájukat, hogy még buzgóbban imádkozzanak új papi és szerzetesi hivatásokért.

2016. április 17-én, Jó Pásztor Vasárnapján alakult a Brenner János Imaszövetség, amelynek tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden nap elimádkoznak egy hivatásokért szóló felajánló imát, valamint tetszőleges titokkal egy tized rózsafüzért.

Jelentkezés az imaszövetségbe

Az Imaszövetségbe jelentkezni a lentebb található jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével lehet (cím: Szombathelyi Egyházmegye 9701 Szombathely, Pf. 41., e-mail: szombathely@katolikus.hu). A jelentkezőknek postai úton juttatjuk el a felajánló imádság szövegét.

Bízunk abban, hogy a kezdeményezés kedvező fogadtatásra talál az olvasók körében, és kitartó közös imádságunk meghallgatást nyer!

Isten Fia, Jézus Krisztus, téged az Atya minden idők minden emberéhez küldött, a Föld minden részére! Ne engedd, hogy Egyházad hiányt szenvedjen hivatásokban, különösen ne hiányozzanak azok, akik egészen a te országodért szentelik magukat. Jézus, te vagy az emberek egyetlen Megváltója! Azokért imádkozunk hozzád, akik igent mondtak a hivatás ajándékára, a megszentelt életre, vagy a misszióra szóló hívásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon, és élő Evangéliummá váljanak. Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat az aratásodba! Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged! Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
Ámen.

 

Eseménynaptár -
2024. május

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok