Sikeresen zárták tanulmányaikat végzős teológus hallgatóink

2024. június 13.

2024. június 5-én, szerdán befejezték a tanévet azon papnövendékek, akiket hamarosan pappá szentelnek.

A szerdai napunk nem szokványosan kezdődött. Vizsgaidőszakban reggel általában közös Szentmisével indítjuk a napot, most azonban a Reggeli dicséretet végeztük, majd énekkel és rövid imádsággal hívtuk a Szentlelket végzős kispap társainkra, akik záróvizsgájukra készültek.

A megmérettetés reggel 8 órakor vette kezdetét. Külön terem állt rendelkezésükre a gyülekezésre, illetőleg a felkészülésre. Idén az alsóbb évfolyamokon tanuló kispapok is részt vehettek valamennyi hatodéves papnövendék vizsgáján.

Szakdolgozatukat mindannyian sikeresen megvédték, az ezt elismerő oklevelet ebéd után adta át számukra Prof. Dr. Kocsis Imre atya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezető tanára, biblikus professzor, aki a vizsga elnöke volt. A Főiskolától továbbá egy csekély ajándékot is átvehettek, amely emlékezetükben tartja a hat év pillanatait.

Este hálaadó Szentmisét ünnepeltünk Krisztus Királyról elnevezett kápolnánkban, melynek főcelebránsa Dr. Reisner Ferenc rektor atya volt, koncelebráltak Végerbauer Richárd prefektus és Császár István spirituális. A szentbeszédet Richárd atya mondta. Bátorította a szentelendőket, hogy professzionálisan, nagy odafigyeléssel végezzék papi szolgálatukat, és legyenek mindig hűségesek Meghívójukhoz. Végül pedig felhívta a figyelmet Isten stílusára, amely a közelség, az együttérzés és a gyengédség. A Szentmise végén felállva énekeltük a “Te Deum” kezdetű himnuszt.

A szentelendők közös lelkigyakorlaton vesznek részt Pannonhalmán.

A 2023/2024. akadémiai évben a következő növendékek fejezték be tanulmányaikat az osztatlan katolikus teológus képzésen: Ézsöl Krisztián (Győri Egyházmegye), Horváth Csaba (Győri Egyházmegye), Járfás Ádám (Szombathelyi Egyházmegye), Pohnert Dávid (Kaposvári Egyházmegye), Rákos József (Szombathelyi Egyházmegye).

Imádkozzunk értük, hogy Jézus Szíve szerinti papokká váljanak, és szolgálatuk ültesse el mind több fiatal szívében a vágyat és az elhatározást a papi hivatás vállalására!

Szöveg: Kator Martin

Fotó: Brenner János Hittudományi Főiskola


Képek

Eseménynaptár -
2024. július

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok