“Velem vagy, Uram, én meg Veled.” - Kispapok februári rekollekciója

2024. február 11.

A szeminárium félévkezdő rekollekcióját 2024. február 9-10-én Tál Zoltán atya, a keszthelyi Magyarok Nagyasszonya-plébánia plébánosa tartotta, aki 2005 és 2010 között a Központi Papnevelő Intézetben spirituálisként tevékenykedett.

Ha hivatásunkban meg akarunk maradni, akkor elengedhetetlen időről időre megállnunk, s egy kicsit elcsendesednünk. A vissza-visszatérő lelkigyakorlatok jó alkalmak arra, hogy megerősödjünk hitünkben, s a Krisztus iránti hűségben.

Zoltán atya első elmélkedésében arról beszélt, hogy az idő a legdrágább ajándék. Akit szeretek, arra időt szánok. Így tehát az Isten iránti szeretetben való növekedés mércéje a Nála töltött idő. Elénk tárta II. János Pál pápa Ajándék és titok c. könyvét, amelyet pappá szentelésének ötvenedik évfordulójára írt. Ennek kapcsán rámutatott: a szemináriumba való jelentkezéskor döntést hoztunk Jézus mellett.

Az elmélkedést szentmise követte, amelyet Császár István spirituális atyával együtt mutatott be a rekollekció vezetője, aki homíliájában a papi hivatás lényegéről tanított minket. Kiemelte, hogy a kispapi évek alatt fontos érzelmileg stabil, érett emberekké válnunk.

A szentmiseáldozat közös ünneplése után kötetlen beszélgetéssel folytatódott az este, amelyben betekintést nyerhettünk Zoltán atya szemináriumi élményeibe, lelkipásztori tapasztalataiba. Megosztott velünk elöljáróként megélt komikus szituációkat, plébániai kihívásokat, terveket, ötleteket. Biztatott bennünket, hogy ne aggódjunk a magánytól, hiszen bárhova is kerülünk, mindig lesznek segítőkész, önzetlen emberek a környezetünkben. A programot és a napot a Befejező Imaóra elimádkozásával zártuk.

Szent Skolasztika liturgikus emléknapjának reggelén közös zsolozsmaimádsággal indítottuk a napot, melyben Zoltán atya a papról mint kiválasztottról elmélkedett. Délelőtti tanításában óva intette a hallgatóságot attól, hogy a kételkedés úrrá legyen az életükben. Kiemelte: a Szentírás igazsága elsősorban az igehirdetőnek szól. Bátorított - nagyböjt közelsége révén is – a fokozottabb imaéletre, a böjtre, a lemondásra, a csendre. Beszédét Szent Ágostontól vett idézettel zárta: “Ha mindig vágyódsz, mindig imádkozol.”

Úgy gondolom, az elmúlt napokban nagyon személyes és őszinte útravalót kaphattunk egy olyan paptól, aki már 26 éve szolgálja Krisztust és az Ő Egyházát.

Hálásak vagyunk Zoltán atyának, hogy tanításával erősítette bennünk a szolgálat vágyát s az Úr iránti szeretetet. Életére, papi hivatására Isten bőséges áldását kérjük.

“Velem vagy, Uram, én meg Veled” ...

Szöveg: Kator Martin

Fotók: Brenner János Hittudományi Főiskola


Képek

Eseménynaptár -
2024. június

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok