Szantner Tamás

Papnövendék, 3. évfolyam


Egyházmegye: Kaposvári Egyházmegye
Született: Nagyatád, 2002. szeptember 17.
Plébánia: Szent Kereszt Felmagasztalása Plébánia (Nagyatád)

Szantner Tamás vagyok, a győri Brenner János Hittudományi Főiskola III. éves papnövendéke. 2002. szeptember 17-én születtem Nagyatádon. Családom és rokonaim mind katolikusok, akik sokat segítettek a hivatásom alakulásában. Szüleim mindig elvittek szentmisére vasárnaponként, amin nagyszüleimmel együtt vettünk részt. Akkori plébánosom megszólítására és a nővérem biztatására hatéves koromban ministráns lettem a Nagyatádi Szent Kereszt Felmagasztalása Plébánián.

Nagyatádon nevelkedtem és az iskoláimat is ott végeztem. A Bárdos Lajos Általános Iskola, Sportiskola és Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézményben végeztem el hat osztályt. Ezután a Kaposvári Szakképzési Centrum Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnáziumában tanultam hat osztályos gimnazistaként. Osztálytársaim közül ketten voltunk vallásgyakorlók, emiatt kicsit máshogy néztek ránk, de nem vetettek meg. Miután elmeséltem a barátaimnak, hogy pap szeretnék lenni, hozzám fordultak teológiával és filozófiával kapcsolatos kérdéseikkel. Ez is segítség volt, hogy a hitemet nem hagytam el.

A zeneiskolában is megfordultam, hét évig csellón játszottam, amiből alapfokú vizsgát is tettem, majd kettő évet tanultam zongorázni. Zenekarokban és énekkarokban is sokat szerepeltem. Legtöbbször karácsonyi alkalmakon szerepeltünk. A református közösség szeretettel várt minket a templomukba, hogy az ünnepre hangolódást segítsük. Gimnáziumban kezdtem el a kántorképzőn tanulni Kaposváron, kettő évet végeztem el.

Hivatásom építésében mindegyik plébánosom részt vett. Sokat segítettek és támogattak, mellettem álltak a nehezebb időkben, és az örömteli napokban is.

Jelenlegi plébánosommal nagyon jó kapcsolatot építettem ki. Sok mindent igyekezett finomítani rajtam, fogékonyabbá tett a liturgia apróbb részleteire és a gyakori részvételre. Segített átvészelni hullámvölgyeket, melyek a bizonytalanság miatt kialakultak bennem.

2021 nyarán érettségiztem, és azonnal beadtam megyéspüspökömhöz a jelentkezésemet, aki felvett, és a Brenner János Hittudományi Főiskolára küldött. Ballagásomon már kispapként vettem részt, az igazgató úr pedig áldást kívánva köszönt el tőlem.

Rengeteg támogatást kaptam, és kapok mai napig az egyházközségemtől, akik csecsemőkorom óta nyomon követték a felnőtté válásomat.

Eseménynaptár -
2024. május

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok