Mikó Gábor László

Papnövendék, 3. évfolyam


Egyházmegye: Kaposvári Egyházmegye
Született: Budapest, 1996. március 16.
Plébánia: Szent Gellért Plébánia (Budapest-Kelenföld)

1996. március 16-án születtem, egyedüli gyerekként. Életem első 4-5 évében édesanyám, volt az „első hitoktatóm”. A helyes Istenkapcsolatot először tőle tanultam. Mindig imával kezdtük és fejeztük be a napot.

Vallásos, katolikus családból származom, ahol a hitünk megélése elengedhetetlen része volt az életünknek. Családomból az egyik legbiztosabb pont, nagymamám testvére Kiss László atya volt. Egész élete felkészülés volt a „hazatérésre”, életpéldája azt mutatta, hogy a hívő keresztény számára a hálál valóban hazatérés. Családom vallásossága biztos támpont volt az úton. Csak azt adták át nekem, amit maguk is kaptak. Keresztény nevelést az irgalmasság cselekedeteinek jegyében.

A nyári szünidőben sok időt töltöttem nagymamámnál Nagyatádon, és ministráltam a Szent Kereszt plébánián, ahol 4 évig Horváth Lóránt atya volt a plébános. Sok szép hittanostábort szervezett, amelyben közösségszervezői tapasztalatokat és sok új barátot szereztem. Lóránt atya is megkérdezte, hogy érzek- e hívatást, mert szerinte nagyon otthonosan mozgok az oltár körül. Megint elgondolkodtam. Rájöttem, Isten terve nem egyenes, hanem sokszor kanyarog. Viszont Isten útjai és tervei mindig szebbek. Szintén iskolai éveim alatt találtam meg a helyem a Kelenföldi Szent Gellért Plébánia közösségében, amikor az akkori káplán atya behívott ministrálni. Felébredt bennem a vágy, hogy többet és jobban szolgáljak. Tagja lettem különböző közösségeknek, és részt vettem a Forgács Alajos atya által tartott bibliaórákon. Minden örömömet felajánlottam Istennek azért, hogy segítsen jól dönteni.  

Végül eldöntöttem, hogy válaszolok Isten hívására. Egy évet tanultam Esztergomban. Ez idő tájt úgy tűnt, hogy még tapasztalatot kell szereznem az életben, ezért 2016-ban elkezdtem épületgépésznek tanulni. 2018-tól 2020-ig a Cerb Kft.-nél dolgoztam. 2020- ban jelentkeztem a kaposvári egyházmegyébe Varga László püspöknél, aki egy évre a Szent Pál Monostorba küldött Galbavy Jenő és Sipos Imre szerzetes atyákhoz. Ezt követően nyertem felvételt a Győri szemináriumba.

Eseménynaptár -
2024. április

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok