Marton Balázs

Papnövendék, 3. évfolyam, HÖK gazdasági ügyekért felelős elnökhelyettes


Egyházmegye: Szombathelyi Egyházmegye
Született: Celldömölk, 2003. június 2.
Plébánia:
Kesztelő Szent János Plébánia (Jánosháza)

Marton Balázsnak hívnak, 2003. június 2-án születtem Celldömölkön. Jánosházán nevelkedtem, van két testvérem, egy bátyám és egy nővérem. Vallásos nevelésben volt részem már gyermekkoromtól fogva. A Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában végeztem az általános iskolát. Minden hétvégén jártunk szentmisére a Keresztelő Szent János plébániatemplomba és jártam hittanra is. 2012-ben elsőáldoztam. Amikor először vettem magamhoz az Eukarisztiát, akkor éreztem először a hívást a papi szolgálatra, de még nem vettem annyira komolyan, mivel fiatal voltam, ettől függetlenül továbbra is jártam szentmisére és hittanra. 

Az általános iskolát elvégezve tanulmányaimat a sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskolában folytattam. 2018-ban bérmálkoztam Hosszúperesztegen a Szent István királyról nevezet templomban. Amikor a Szentlélek lelki ajándékait megkaptam tovább erősödött bennem az érzés, hogy Isten hív a papi szolgálatra, akkor tudtam kimondani az igent. 

2019-ben volt szerencsém elzarándokolni Csíksomlyóra a pápalátogatásra, akkor láttam először életemben Ferenc pápát, ami nagy lelki feltöltődés volt, és erősítette bennem a hivatásomat. Tokár János, akkori plébánosom bátorítására kezdtem ministrálni, és az oltárszolgálatnál is erősödött bennem a hivatás. János atyát sajnálatos módon elhelyezték, akkor kaptuk meg jelenlegi plébánosomat Déri Péter atyát. Amikor megmondtam, hogy pap szeretnék lenni, nagy örömmel fogadta. Ekkor kezdtem jobban bekapcsolódni az egyházközség és a plébánia életébe. Hétvégéken és közben hétköznap is jártam együtt Péter atyával a filiákat és segítettem neki ministránsi szolgálatommal. 2021-ben, az érettségi után beadtam a jelentkezésemet püspökömnek és felvételiztem a győri Brenner János Hittudományi Főiskolára. 

Eseménynaptár -
2024. április

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok