Urbán Alex

Papnövendék, 4. évfolyam


Egyházmegye: Nyitrai Egyházmegye (SK)
Született: Zselíz (SK) (szárm. Ipolyszakállos /SK/), 1999. március 1.
Plébánia: Krisztus Király Plébánia (Ipolyszakállos /SK/)

Urbán Alex vagyok, 1999. március 1-jén születtem, Felvidéken. Ipolyszakálloson lakok, ami egy kis falu Párkány és Ipolyság közt. A helyi Krisztus Király templomban keresztelkedtem meg. Alapfokú tanulmányaimat ugyancsak ebben a faluban végeztem, majd az Ipolysági Fegyverneki Ferenc Katolikus Gimnáziumba jelentkeztem. Érettségi után a Pozsonyi Comenius Egyetem, biokémia szakára nyertem felvételt. A papi hivatás felé vezető út nem volt túl egyszerű számomra se. Kiskoromtól kezdve több időt töltöttem a templomban min kortársaim, szerettem kisiskolásként ministrálni, az oltár körül segédkezni. Sokszor hétköznaponként is megjelentem a templomban, ami szembetűnő lehetett az egykori sekrestyésünknek is, hiszen ő már akkor megjósolta, hogy „ebből a gyerekből egyszer még pap lesz”. Az Úr hívását azonban főként a bérmálkozás után kezdtem el érezni. Ekkor értettem meg mi az Isten szándéka velem: minden hibámmal és bűneimmel együtt azt akarja, hogy papként szolgáljak Neki. Bár egy ideig próbáltam ellenállni, ezért is jelentkeztem először kémiára, de rövid időn belül beláttam, hogy ettől nagyobb ajándékot nem is kaphattam volna az Úrtól, így egy év elteltével jelentkeztem Mons. Judák Vilmos nyitrai megyéspüspöknél, aki felvett az egyházmegye kispapjai közé. Három évig tanultam Nyitrán a Szent Cirill és Metód Római Katolikus Teológiai Karon, ahol a filozófia alapjait sajátítottam el. 2021-től a Győri Brenner János Hittudományi Főiskolán végzem teológiai tanulmányaimat. Minden kispapnak sokat jelent, illetve erőt ad az előtte álló kihívásokhoz, ha tudja, hogy a hívek imádkoznak érte. Isten fizesse meg mindenkinek, aki kéri az Úr Jézust nemcsak értem, hanem kispaptársaimért is. Kérem, hogy továbbra is imádkozzanak értünk és még újabb magyar papi hivatásokért is, legyenek az államhatár bármelyik oldalán, hiszen már Jézus is mondta az „aratnivaló sok, de a munkás kevés”.

Eseménynaptár -
2023. december

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok