Grafl Ákos

Papnövendék, 5. évfolyam


Egyházmegye: Győri Egyházmegye
Született: Győr, 2000. május 27.
Plébánia: Nagyboldogasszony Plébánia (Győr-Kisbácsa)

2000. május 27-én születtem Győrben. Családom nem vallásos, így az otthoni környezetben nem találkoztam Istennel. Nagyszüleimmel jártunk először templomba, ikertestvéremmel együtt. Győr-Kisbácsán éltünk, de mivel nagyszüleim a gyárvárosi Jézus Szíve templom mellett laktak, így ott kezdtem ministrálni óvodás koromban, Győri Imre atyánál. A templomi környezetben mindig jól éreztem magam. Már óvodásként rácsodálkoztam a szentmise szépségére, és többször elgondolkodtam azon, ha nagy leszek, akkor én is pap szeretnék lenni.

Szüleim is észrevették, hogy szívesen járok templomba, nem tiltották, de nem is örültek, ha mentem. A körülöttem élők igyekeztek lebeszélni a templomba járásról, a hitet úgy állították be, mint egy idejét múlt dolgot. Az ellenkezőjét érték el, egyre inkább megerősödött az Istennel való kapcsolatom, és úgy éreztem nekem az a feladatom, hogy a hit ajándékát továbbadjam másoknak is.

Ötödik osztályos koromig ministráltam Gyárvárosban, mivel otthonunktól nem volt messze a templom, így oda kezdtem el szentmisére járni és ministrálni. Egyre jobban bekapcsolódtam az egyházközség életébe. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy több kiváló plébános, és káplán atya mellett teljesíthettem szolgálatot.

Gimnáziumi tanulmányaimat a győri Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpontban végeztem, ahol 2019-ben érettségiztem. Számomra kisiskolás koromtól fogva egyértelmű volt, hogy pap szeretnék lenni, mindig éreztem az Isten hívását, de erről senkinek sem beszéltem. Ahogy Jézus mondja: „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket!” (Jn 15,16) Minden nap hálát adok ezért Istennek, hisz úgy érzem, nem vagyok méltó arra, hogy Őt hirdessem az embereknek, de tudom, ha az Isten akarata az, hogy ezen az úton járjak, akkor megadja a hozzá szükséges kegyelmeket.

A végső döntést 2019 tavaszán hoztam meg, elsőként akkori plébánosomnak Bognár István atyának beszéltem tervemről, hogy szeretnék jelentkezni a szemináriumba. Sokat segített, hogy bátran elinduljak a hosszú, olykor tán nehéz úton, ami a papság felé vezet. Így 2019 májusában beadtam jelentkezésemet, a győri Brenner János Hittudományi Főiskolára, Dr. Veres András püspök atya bizalmat szavazott nekem, és felvett kispapjai sorába.

Eseménynaptár -
2024. április

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok