“Futok a kitűzött cél felé” - Lelkigyakorlat a szemináriumban és avatások

2023. december 3.

Éves lelkigyakorlatunkra 2023. november 19. és 24. között került sor, amelyet - Császár István spirituális meghívására - a szombathelyi egyházmegyés Óra Krisztián atya, főiskolánk tanára vezetett. Az alkalmon részt vettek hatodéves diakónus testvéreink is.

A lelkigyakorlat napjaiban szigorú csendet tartottunk, amely azt a célt szolgálta, hogy figyelmünk kizárólag Istenre és a belső dolgokra irányuljon. Ezek a napok a vele való kapcsolatról, a lelki megtisztulásról és megújulásról szóltak. Az elcsendesedés, az egyéni és közösségi elmélkedés kiváló lehetőséget teremtettek a felkészülésre azon testvéreinknek, akik - hagyományos módon - Krisztus Király főünnepén beöltözésben, avatásban vagy admisszióban részesülnek.

Krisztián atya Sárvárról jött közénk, ahol jelenleg plébános-helyettesként szolgál. A vasárnapi nyitó elmélkedésében szólt a mottóról is, amelyet Szent Pál apostol filippiekhez írt leveléből választott: “Futok a kitűzött cél felé.” (Fil 3,14)

A páli levelekből hozott igehelyek segítségével elmélkedtünk többek között az alázatról, a hitben való növekedésről, Pál és az egyház(ak) kapcsolatáról, a szenvedésről, az isteni erényekről és az apostol missziós útjairól is.

A zsolozsmát reggel, este és délelőtt közösen imádkoztuk, melyekben a rövid olvasmányra fókuszálva hallhattunk útravaló gondolatokat a lelkigyakorlat vezetőjétől. A szentmisét minden nap ünnepélyes formában végeztük. Csütörtökön szentségimádás keretében imádtuk az Eucharisztiában jelen lévő Jézust. A lelki töltődést szolgálta a közös étkezések alatti halk zene is.

Este, vacsora után feltehettük kérdéseinket Krisztián atyának, aki beszélt nekünk szeminarista éveiről, a papi élet kihívásairól és örömeiről, imaéletéről, valamint más témában is szóra bírtuk - természetesen ekkor egy rövid időre felfüggesztettük a csendet. A lelki napok a pénteki ebéddel értek véget.

Pál apostolt – mint tudjuk – igehirdető és térítő útjai során sok megpróbáltatás érte (2Kor 11). Ennek kapcsán Krisztián atya kifejtette, hogy az Egyház áldozatból, egy ember teljes önátadásából, kínkeserves halálából született. Továbbá leszögezte: az ember akkor igazán ember, amikor önként feláldozza magát másoknak, szeretetből.

A beöltözést, avatásokat és admissziót ünnepelt a Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet kispapsága Krisztus Király főünnepét megelőző napon, 2023. november 25-én, szombaton.

Hagyományosan az éves lelkigyakorlat után kerül sor erre az ünnepre, mely kiemelt esemény a papnövendékek életében, hiszen ahogy az emberi életnek is vannak bizonyos lépcsőfokai, úgy az oltár felé vezető úton is vannak állomások, melyekben az Egyház egyre mélyebb elköteleződésre hívja azokat, akik a papi szolgálatra vállalkoznak.

A győri Nagyboldogasszony-székesegyházban tartott ünnepi mise keretében egy testvérünk öltötte magára először a papi öltözéket, a reverendát, mely a Krisztusnak való teljes odaadottság jele. Négy kispapot lektorrá, hármat pedig akolitussá avattak. A lektorok Isten igéjének hírnökei - a felolvasói szolgálatot bízza rájuk az Egyház. Az akolitusok feladata az Oltáriszentség kiosztása és a betegek áldoztatása.

Az ötödévesek befogadást (admissziót) nyertek a szent rendek jelöltjei közé. Ők hamarosan részesülnek az egyházi rend első fokozatában, a diakonátusban.

 

Szöveg: Kator Martin

Fotók: Brenner János Hittudományi Főiskola; Ábrahám Kitti (Győri Egyházmegye Sajtóiroda)


Képek

Eseménynaptár -
2024. február

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok