Beöltözés és avatások 2023.

2023. november 15.

A győri Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet kispapjai 2023. november 25-én, szombaton 10 órakor a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban ünnepi szentmise keretében beöltözésben, avatásban és admisszióban részesülnek. A szentmise főcelebránsa Veres András megyéspüspök lesz.

A szentmisén Szanyi Norbert (Pécsi Egyházmegye) az isteni szolgálatra való törekvés jeleként magára ölti a reverendát.

A szentmisében a harmadéves kispapok felolvasói (lektori) szolgálatra fognak felavatást kapni (lektoravatás): Marton Balázs (Szombathelyi Egyházmegye), Mikó Gábor (Kaposvári Egyházmegye), Szantner Tamás (Kaposvári Egyházmegye).

A negyedéves kispapok közül Urbán Alexet (Nyitrai Egyházmegye) lektorrá (felolvasóvá), Fábián Andrást (Szombathelyi Egyházmegye) és Vida Attilát (Kaposvári Egyházmegye) akolitussá avatják.

Az ötödévesek közül Bősze Gábor, Grafl Ákos és Kovács Gábor a Győri Egyházmegyébe, Brunczvik Mátyás a Kaposvári Egyházmegyébe, Ollé Tamás a Nagyszombati Egyházmegyébe nyer admissziót.

Szeretettel hívjuk és várjuk az atyákat, a családtagokat, a fiatalokat, a ministránsokat és a híveket!

Eseménynaptár -
2024. május

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok