Kator Martin

Papnövendék, 1. évfolyam


Egyházmegye: Kaposvári Egyházmegye
Született: Keszthely, 2002. szeptember 24.
Plébánia: Magyarok Nagyasszonya Plébánia (Keszthely)

Kator Martin vagyok, 2002. szeptember 24-én születtem Keszthelyen. Szép gyerekkorom volt. Sok időt töltöttem – főleg nyaranta – az apai nagyszüleimnél. Nagymamám személye és gondoskodó szeretete meghatározta életem elejét. Ő beszélt nekem először a Teremtőről, tanított imádkozni és vitt el a templomba. Rajta kívül a családom többi tagja nem gyakorolja hitét, de szeretetükkel mindig kísértek engem.

Szülővárosomban nevelkedtem, a helyi katolikus iskolában sajátítottam el elemi tanulmányaimat. A papi hivatás az iskola és pedagógusainak szellemiségének köszönhetően kezdett szárba szökkeni bennem. Harmadikas koromban kezdtem ministrálni, mely szolgálatot mindig szívesen és örömmel végeztem.

Középfokú tanulmányaimat a nagykanizsai Piarista Gimnáziumban végeztem. A piarista atyák példája, illetve civil tanáraim, osztályfőnököm bátorítása tovább erősítette bennem a vágyat az egyházi szolgálatra. A szerzetes-tanárok életét látva, tapasztalva egyre jobban megtetszett a pedagógusi pálya is, mégis érettségi után úgy döntöttem, hogy főpásztoromhoz, Udvardy György érsek atyához adom be jelentkezésemet. Ő arra buzdított, hogy érleljem tovább a hivatást a lelkemben és a világban gyűjtsek előbb tapasztalatokat.

Az érettségi utáni időszakban különféle helyeken és beosztásokban dolgoztam. A munka sokat nevelt rajtam. Hálás vagyok, hogy megtapasztalhattam ezt is. Időközben megismerkedtem a gödöllői premontrei közösséggel. Hivatáskeresésem egyik állomása volt ez a hely, ahol láthattam, milyen a “szép liturgia”.

Idén jelentkeztem Varga László püspök atyához, aki felvett kispapjai közé, és a Győri Szemináriumba küldött. Hálás vagyok mindazoknak, akik kísértek az úton.

Eseménynaptár -
2024. május

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok