Pohnert Dávid

Diakónus, 6. évfolyam


Egyházmegye: Kaposvári Egyházmegye
Született: Pécs (szárm. Endrőc), 1997. március 31.
Plébánia: Szentháromság Plébánia (Sellye) / Szent Kereszt felmagasztalása tamplom (Endrőc)
Diakónusszentelés: Kaposvár, 2023. június 24.

Pohnert Dávidnak hívnak, 1997. március 31-n születtem Pécsett szüleim egyetlen gyermekeként. Gyerekkorom egy Baranya megyei faluhoz kötődik, Endrőchöz. Itt nőttem fel, az itteni templomban kereszteltek meg, itt járultam elsőáldozáshoz és bérmáláshoz is.

Mint minden korombélit szokás szerint beírattak hittanra. Első osztályosként kezdem el ministrálni, és talán az oltárszolgálat volt az, ami vonzott az Egyház és Krisztus felé. Az általános iskola alatt sok alternatíva merült fel, hogy mit szeretnék a jövőben csinálni, mivel szeretnék foglalkozni. Érdekelt a tanári pálya is. Bérmálásomat követően a pályaválasztás során már felmerült a papság gondolata is. Ebből kiindulva jelentkeztem Pécsre a Szent Mór Iskolaközpontba, ahol 2015-ben érettségiztem.

A gimnáziumi évek alatt szorosabban belekapcsolódhattam az Egyházmegye életébe. Székesegyházban ministrálhattam, és rendszeresen részt vettem a fatimai engeszteléseken a Havas Boldogasszony templomban. Ezek révén, és a rendszeres imádságnak köszönhetően mondtam ki az igent a papi hivatásra.

Ekkor felvételiztem Dr. Udvardy György jelenlegi veszprémi érsek úrhoz – aki akkor a Pécsi Egyházmegye megyésfőpásztora volt-, hogy vegyen fel papnövendékei közé. A sikeres konkurzus után az Esztergomi Érseki Papnevelő Intézetben kezdhettem meg a fölkészülést a nagy útra. Második év vége felé az Isten elöljáróim és főpásztorom szava által megtérésre hívott.

Pécsett tanultam a Pécsi Tudományegyetem Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskolájában, mint mentőápoló, aztán szakot váltottam és 2019-ben OKJ-s ápolói vizsgát tettem. Szakmai gyakorlatokra a PTE Klinikai Központba jártunk. Részese lettem a beteg emberek ápolásának, emberi sorsok, helyzetek alakulásának.

A tanulmányaim alatt kollégiumban laktam, ahol beleláttam a „mai fiatalok” életébe és sok értékes barátság szövődött itt. Meglepő volt a barátaim véleménye a hitről, Istenről és az egyházról, ezekről tartalmas beszélgetések alakultak ki, s remélem, hogy kicsit közelebb vihettem hozzájuk a hitet.

2018 májusában kezdem el dolgozni a Szigetvári Kórház Belgyógyászati osztályán segédápolóként, ahol a feladatom az alapvető ápolási beavatkozások voltak, mint például a mosdatás és az étkeztetés. A záróvizsga letétele után rövid ideig Pécsen a PTE-KK Idegsebészeti Klinika Súlyos Agysérültek Rehabilitációs Osztályán dolgoztam.

A betegellátás, az ápolás, a legszegényebbekkel, a legkiszolgáltatottabbakkal való foglalkozás során a hivatás egyre erősödött – ismét. Úgy éreztem és érzem most is, hogy Isten ezeken a helyzeteken keresztül gyógyítja a lelkemet, és késznek éreztem magam alávetni a teljes önátadásnak. Így kértem felvételemet Varga László kaposvári megyéspüspök atyától, hogy a Kaposvári Egyházmegyében – mint pap – szolgálhassam Isten népét, és legyek a megtérés tanúja az emberek között.

Eseménynaptár -
2024. június

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok