Járfás Ádám

Diakónus, 6. évfolyam


Egyházmegye: Szombathelyi Egyházmegye
Született: Zalaegerszeg (szárm. Zalalövő), 1999. november 21.
Plébánia: Szent László király plébánia (Zalalövő)
Diakónusszentelés: Szombathely, 2023. április 6.

Járfás Ádám vagyok, a Szombathelyi Egyházmegye egyik papnövendéke. Zalaegerszegen születtem 1999. november 21-én, második fiúgyermekként.  Zalalövőn nevelkedtem, majd miután szüleim úgy gondolták, hogy külön folytatják életüket, édesanyámmal és új párjával Zalaegerszegre költöztünk öt éves koromban. Általános iskola harmadik osztálya után visszaköltöztünk Zalalövőre, ahol folytattam tanulmányaimat. Negyedikes koromban a plébánosom és más ministránsok hívására kezdtem el ministrálni, amit később belső indíttatásból szorgalmasan folytattam. Szüleim nem vallásosak, így vallásos nevelésben otthon nem volt részem. Ennek ellenére már kis ministráns koromban felmerült bennem, hogy pap szeretnék lenni. Ez a hivatásérzet akkor erősödött meg jobban bennem, amikor a plébánosom javaslatára, Pannonhalmára kerültem, a bencés gimnáziumba, és ott is érettségiztem. Pannonhalmának sok mindent köszönhetek; kultúrprogramokat, kapcsolatok bővítését, versenyeken való részvételeket, a közösségben való könnyed élést, de főleg azt, hogy alkalmat adtak az Istennel való kapcsolat erősítésére.

Az iskolában a sekrestyési feladatokat is elláttam, valamint előszeretettel kísértük barátommal az akkori főapátot, Asztrik főapát urat bérmálásokra, különböző eseményekre. Egyik ilyen alkalomkor, amikor Csornára kísértük Asztrik atyát Márton apát úr benedikálására, találkoztam Déri Péter atyával, akivel szoros kapcsolat alakult ki. Akkoriban lelkiatyám, gyóntatóm, majd bérmaapám lett. Péter atyánál betekintést nyerhettem egy pap hétköznapjaiba, azok örömeibe. Szerencsére nem titkolta el a papi élet nehézségeit, ezáltal találkozhattam a hétköznapok problémáival is. Lelki fejlődésemben sokat köszönhetek neki. Szerencsére más plébániák életébe is betekintést nyerhettem az elmúlt évben, főleg az őriszentpéteri plébánia életébe, Köbli Tamás atya jóvoltából, akivel szintén nagyon jó kapcsolat alakult ki.

Sok segítséget kaptam plébánosomtól, Horváth István Sándor atyától, a Szombathelyi Egyházmegyébe való jelentkezésben. Azt, hogy jelentkezem, a középiskolai tanulmányaim közepette mondtam ki. Úgy érzem, Isten meghívott szolgálatára, pontosabban, úgy gondolom, Isten mindenkit meghív szolgálatára, kit erre, kit arra, csak az a kérdés, hogy merünk-e igent mondani a hívásra. Jézus meghalt értünk és meghalt értem is. Én ezt úgy próbálom meghálálni, hogy én is szeretném az életemet odaajándékozni neki.

Eseménynaptár -
2024. május

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok