Horváth Csaba

Diakónus, 6. évfolyam


Egyházmegye: Győri Egyházmegye
Született: Győr, 1995. május 19.
Plébánia: Urunk Színeváltozása Plébánia (Győr-Újváros)
Diakónusszentelés: Győr, 2023, június 17.

Vallási nevelésemet már gyermekkoromban megkaptam szüleim, illetve anyai dédmamám által, akik a hit csíráját elültették szívemben. Alsó tagozatban kezdtem el ministrálni a Győr-Újvárosi Urunk színeváltozása templomban, ft. Zsebedics József kanonok plébánossága idején. Első alkalommal, amikor jelezték, hogy van lehetőség ministrálni, nagyon féltem, de az első ministrálás után már nagyon vonzott az oltárszolgálat és mindaz, ami a szentélyben zajlott. Mindig is azt éreztem, hogy itt a helyem. Harmadikas koromtól kezdve iskola után szentmisén vettem részt. Mindig jó volt a templomban az Úrral időzni. Ekkor Jézus közelsége megérintett és elültetette szívemben a hivatás iránti vágyat. Plébánosom Zsebedics József atyára mindig is felnéztem. Az evangélium szelleme nyitottá tette szívét, közvetlensége és embersége magával ragadott. Isten őt is elém állította hivatásom történetében.

A Jóisten meghívása középiskolás koromban kezdett el kibontakozni. Hitéletem ezután az eddigieknél is komolyabbra fordult: elkezdtem a zsolozsmát imádkozni, és plébánosom Zsebedics atya lelkigondozása alatt érlelődött mindinkább bennem az, hogy Isten és emberek számára égő mécses lehessek, amely megemészti magát a szeretetben. 2014-ben a középiskola befejezése után a családi körülmények úgy hozták, hogy nem tudtam beadni jelentkezésemet a szemináriumba. Az ötödév elvégzése után jelentkeztem a Szombathelyi Hittudományi Főiskola hittanár-énekzene tanár szakára. Egy ideig jól is éreztem magam a zenei fellépések, a kóruséneklések, kántori szolgálatok kapcsán. Úgy éreztem, mintha a helyemen lennék: egyházzenészként is tudnám Isten és az emberek javát szolgálni. Viszont Jézus továbbra is kopogtatott szívem ajtaján és azt akarta, hogy teljesen beengedjem.

Ebben az időszakban kezdtem el még jobban imádkozni, kérni Szent Márton atyánk és Boldog Brenner János közbenjárását. Jézus meghallgatta imáimat. Szent Márton atyánk ünnepe előtt nem sokkal hirdették ki Brenner János atyánk boldoggá avatását. E hatalmas példaképem és közbenjáróm élete, tanúságtétele még inkább megnyitotta szívemet Isten felé, hogy az Ő követe legyek. Szent Márton atyánk ünnepén a szombathelyi székesegyházban pedig úgy éreztem a Szentlélek szólított meg dr. Székely János püspök atya homíliája által. Szavai szívembe hatoltak. Az ott elhangzott gondolatok úgy éreztem nekem szólnak. Ezen a megható és lélekemelő ünnepen ki tudtam mondani Isten felé az IGEN-t. Most érzem igazán, hogy helyemen vagyok, Isten hívása teljessé vált bennem, mert szabad elhatározásból hoztam meg ezt a csodálatos és magasztos döntést; ezáltal hatalmas lelki béke, szabadság lett úrrá rajtam. Csodás megtapasztalni az igazi szabadság érzését, mert az az igazi szabadság, amikor az Úr akaratával teljesen eggyé tud válni az ember. Jézus arra hív, hogy mindenkinek mindene lehessek: Őt sugározva, azzal az evangéliumi nyíltsággal, amelyet ad azok számára, akik Őt teljesen befogadják.

Eseménynaptár -
2024. július

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok