Szervezeti felépítés

A Brenner János Hittudományi Főiskola egyházi felsőoktatási intézmény, amelynek fenntartója a Győri Egyházmegye megyés püspöke. A fenntartó nevezi ki a főiskola vezetőit, és az állami és egyéb támogatásokat is felhasználva ő biztosítja az intézmény fenntartásához szükséges anyagi hátteret. Az intézmény nem utolsó sorban a fenntartó által áll kapcsolatban minőségpolitikájának meghatározó szereplőivel, amilyen például a Győri Egyházmegye, ennek Hitoktatási Bizottsága, illetve ugyanezen szervezetek és intézmények megfelelői a Szombathelyi Egyházmegyében, amelyek végzett növendékeink jelentős részének munkáját koordinálják.

A Nemzeti Felsőoktatási Törvény 12. § (1) bekezdése szerint a „felsőoktatási intézmény vezető testülete a szenátus. A szenátus elnöke a rektor.” Ugyanezen törvény 13. § (1) bekezdése szerint „A felsőoktatási intézmény felelős vezetője és képviselője a rektor, aki eljár és dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály, a szervezeti és működési szabályzat, a kollektív szerződés nem utal más személy vagy testület hatáskörébe.”

A Brenner János Hittudományi Főiskola a 2022. április 04-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel kötött affiliációs szerződést. A szerződésnek megfelelően az intézmény szerkezeti átalakítását elkezdtük, ehhez elkészült az organogram, amelyet a Szenátus a 8/2022 (V.27.) számú határozatával fogadott el.
 
Az intézmény alapdokumentumainak a felülvizsgálata és elkészítése folyamatban van.

Szervezeti felépítés

Neptun oktatóknak

Neptun hallgatóknak

Alapítvány

ado1szazalek kisebb

KEHOP

Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.