Szakirányú továbbképzés

Hitoktató mentor szakirányú továbbképzés 

2021 őszén indult az országosan is egyedülálló Hitoktató mentor szakirányú továbbképzésünk. Célja, hogy a hittanári végzettséggel rendelkező pedagógusokat felkészítse a leendő hittantanárokat támogató mentori tevékenység megtervezésére, megszervezésére, vezetésére és értékelésére, valamint a mentoráltak különböző formában történő (tanórai és tanórán kívüli) tapasztalatszerzésének irányítására, a hitéleti szakterületen korszerű, jó gyakorlatok bemutatására és a mentoráltak szakmai szocializációjának támogatására. Képzésünket azon hittanár végzettséggel rendelkezőknek ajánljuk, akik készek arra, hogy ismereteiket és a hitoktatásban szerzett tapasztalataikat kamatoztatva mentorként segítsék a kezdő vagy már gyakorló hittanárokat. 

Megszerezhető szakképzettség: hitoktató mentor 

A képzés időtartama: 2 félév 

A képzési formája: Levelező tagozat 

Felvétel feltétele: hitéleti képzési területen MA vagy osztatlan tanárképzésben szerzett hittanár szakképzettség 

Finanszírozási forma: Önköltséges 

A képzés helyszíne: Brenner János Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központ, Szombathely

A képzés tanterve

 

Hitéletre nevelés az óvodában szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karával közösen kidolgozott posztgraduális képzést a pályán működő óvodapedagógusoknak ajánljuk. A képzés pedagógiai és módszertani tárgyait a Benedek Elek Pedagógiai Kar oktatói, míg a hitéleti terület tárgyait a Brenner János Hittudományi Főiskola oktatói tanítják. Az együttműködési megállapodásnak köszönhetően a Kar aktív hallgatóinak Hitéletre nevelés az óvodában néven kínál specializációt. 

Megszerezhető szakképzettség: szakvizsgázott hitéletre nevelő óvodapedagógus 

A képzés időtartama: 4 félév 

A képzési formája: Levelező tagozat 

Felvétel feltétele: óvodapedagógus alapképzési szakon szerzett szakképzettség és min. 3 éves időtartamú pedagógus-munkakörben eltöltött és igazolt szakmai gyakorlat 

Finanszírozási forma: Önköltséges 

A képzés helyszíne: Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar, Sopron 

Bővebb információ: http://bpk.uni-sopron.hu/catdoc/list/cat/293/id/1393/m/2260 

 

Katolikus oktatás és nevelés területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karával közösen kidolgozott posztgraduális képzést a pályán működő pedagógusoknak ajánljuk. A képzés pedagógiai és módszertani tárgyait az Apáczai Csere János Kar oktatói, míg a hitéleti terület tárgyait a Brenner János Hittudományi Főiskola oktatói tanítják. 

Megszerezhető szakképzettség: Katolikus oktatás és nevelés szakterületen szakvizsgázott pedagógus  

A képzés időtartama: 4 félév 

A képzési formája: Levelező tagozat 

Felvétel feltétele: óvodapedagógus, tanító, tanár, valamint hittanár-nevelőtanár szakképzettség, 3 év pedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat  

Finanszírozási forma: Önköltséges 

A képzés helyszíne: Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr 

Bővebb információ: https://felveteli.sze.hu/katolikus-oktatas-es-neveles-szakiranyu-tovabbkepzes 

Neptun oktatóknak

Neptun hallgatóknak

Alapítvány

ado1szazalek kisebb

KEHOP

Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.