Bogdán Patrik Renátó

   
Bogdán Patrik Renátó
Szombathelyi Egyházmegye
Szent Mihály Plébánia Sümegcsehi

Bogdán Patrik Renátó vagyok a Szombathelyi Egyházmegye elsőéves papnövendéke. 1998 július 3.-án születtem Keszthelyen. Szüleimmel egy Zala megyei kis faluban élünk. Gyerekkorom átlagos volt. Az általános iskola elvégzése után, középiskolai tanulmányaimat a keszthelyi Premontrei Szakgimnáziumban folytattam, ahol érettségit szereztem. Az érettségi elvégzése után Budapesten tanultam, mint Hangmester.

A keresztény hittel főként az iskolai hittan órákon és a templomi szentmisék alkalmával volt lehetőségem megismerkedni. Gyermekként szinte minden vasárnapi misén részt vettem, ahol nagy hatást gyakorolt rám a liturgia szépsége. Az iskolai hittanórák is alapvetően erősítették bennem azt, hogy szeretnék Jézussal bensőségesebb kapcsolatban kerülni. Később elhanyagoltam a szentmisére járást, de a hittan órákra szívesen mentem. Általános iskolai tanulmányaim befejezését követően, Egyházi középiskolába kerülve, újra elkezdtem érdeklődni a hit és a jó Isten után. A papi hivatás gondolata már érettségi előtt megfogalmazódott bennem. A papi hivatásom kialakulásában sokat segített plébánosom hiteles papi élete és példája. Mivel a zene nagy hatást gyakorolt az életemben, érettségi után Budapestre kerültem, ahol hangtechnikusi végzettséget szereztem. Budapesti tanulmányaim során is gyakoroltam hitemet és egyre jobban erősödött bennem a vágy, hogy papként Istennek szenteljem életemet. Ekkor kezdett tudatosulni bennem a papság fogalma, egyre többet imádkoztam, hogy Isten adjon helyes útmutatást számomra, ha valóban ez az én utam. Isten gondviselése ebben az időszakban különösen is megmutatkozott számomra. Helyi plébánosaimmal jó kapcsolatot építettem ki, majd segítségükkel és bátorításukkal jobban be tudtam kapcsolódni az Egyház életébe. Elkezdtem ministrálni, és ekkor azt éreztem, hogy itt a szentélyben a helyem.

Amikor a szüleimmel közöltem, hogy pap szeretnék lenni, alapvetően örültek a szándékomnak. Plébánosom is nagyon örült a hírnek és ő is látta az elhivatottságomat, hogy pap legyek. Az ő támogatásával készültem erre a szolgálatra. Hivatásom erősítésében sokat segített a budapesti Központi Szeminárium nyílt napjai. Itt velem egykorú kispapokkal beszélgethettem és belátást nyerhettem egy szeminárium mindennapi életébe. 2020 tavaszán hitemben és papi hivatásomban megerősödve, igent tudtam mondtam Isten hívására, így kértem felvételemet a Szombathelyi Egyházmegye kispapjai közé, melyet Székely János püspök atya elfogadott és a Győri Brenner János Hittudományi Főiskolára küldött tanulni.

Kérem a kedves Olvasókat, imádkozzanak értem és kispaptársaimért, hogy hivatásunkban folytonosan megerősödjünk, és hogy Isten hűséges szolgáivá válhassunk.

Neptun oktatóknak

Neptun hallgatóknak

Alapítvány

ado1szazalek kisebb

KEHOP

Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.