Teológia

Teológus képzésünket világi hallgatóknak, illetve lelkipásztori szakiránnyal valamely egyházmegyébe vagy szerzetesrendbe felvett papnövendékeknek és szerzetes jelölteknek ajánljuk.

A képzési idő világiaknak 10 félév, a lelkipásztori szakirányt végzőknek 12 félév.
Az osztatlan, egyetemi szintű teológus szakon végzett tanulmányok egyetemi szintű teológiai diplomával zárulnak. A képzés a teológia magas szintű elsajátítását, alapos kultúrtörténeti értékelését teszi lehetővé. A hallgatóknak arra kínál lehetőséget, hogy megismerkedjenek a teológia forrásaival, ókori, középkori és újkori kultúraformáló hatásával, illetve a jelen egyházi és társadalmi életet is gazdagítani képes hagyományaival.

A képzés lelkipásztori szakirányon az állami diploma mellett egyházi végzettséggel, bakkalaureátussal zárul, amely lehetőséget ad a hallgatóknak arra, hogy valamely katolikus teológiai karon vagy akadémiai intézményben a második ciklusban folytathassák teológiai tanulmányaikat. A pap- és szerzetesnövendékek esetében szoros belső kapcsolat van az oktatás és nevelés, vagyis a Hittudományi Főiskola és a Papnevelő Intézet között.

A Győri Hittudományi Főiskola teológus szakja a Pápai Lateráni Egyetemmel kötött affiliációs szerződés alapján, 1998 óta közös képzésben működik.

A nappali munkarendű képzés Győrben működik.

Képzés tantervei (12/10 féléves tantervek)

A tantervek az adott félévtől hatályosak felmenő rendszerben.

Neptun oktatóknak

Neptun hallgatóknak

Alapítvány

ado1szazalek kisebb

KEHOP

Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.