Kétszakos Hittanár-nevelőtanár

Nappali tagozatos kétszakos osztatlan tanárképzésünket, amelyben az első szak hittanár-nevelőtanár, a második pedig valamely választható közismereti tanári szak, azoknak ajánljuk, akik felelősséget éreznek a gyermekek és az ifjúság oktatásáért és a hit továbbadásáért.

Osztatlan tanárképzésünk olyan pedagógusok képzésére irányul, akik az állami és egyházjogi előírások megtartásával kompetens módon kapcsolódnak be az általános és középiskolai oktatásba.

  • hittanár-nevelőtanár – magyartanár
  • hittanár-nevelőtanár – történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
  • hittanár-nevelőtanár – földrajztanár
  • hittanár-nevelőtanár – testnevelő tanár
  • hittanár-nevelőtanár – ének-zene tanár
  • hittanár-nevelőtanár – biológiatanár (egészségtan)
  • hittanár-nevelőtanár – angol nyelv és kultúra tanára
  • hittanár-nevelőtanár – matematikatanár

A második szak általános iskolai és/vagy középiskolai tanári képesítést ad.

A 10 féléves képzésben megszerzendő kreditek száma 300, középiskolai tanárszakkal párosítva 11 félév 330 kredit, vagy 12 félév 360 kredit.

Közös képzés az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központjával. A hallgató jogviszonya a Brenner János Hittudományi Főiskolával jön létre, de a tanári felkészítést eredményező tárgyak, valamint a közismereti tanárszak ismeretanyagát a szombathelyi tanárképzés keretében hallgatja.

Tantárgyleírás

Képzés tantervei

A tanterv az adott félévtől hatályos felmenő rendszerben.

Neptun oktatóknak

Neptun hallgatóknak

Alapítvány

ado1szazalek kisebb

KEHOP

Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.