Kántor

Az alapszak képzési célja, hogy az egyházzene iránt elkötelezett és a liturgikus zenei hagyomány fejlődésére nyitott hívők elmélyítsék azokat a liturgikus és zenei ismereteket, amelyek segítségével aktívabb és tudatosabb módon kapcsolódhatnak a katolikus egyház istentiszteleti kultúrájába.

A képzés időtartama 6 félév. A képzésben résztvevők számára lehetőség nyílik az egyházzenei részfolyamatokba való tudományos betekintésre, valamint magas szinten elsajátíthatják a liturgikus orgonajátékot, és egyéni hangképzésben vesznek részt. A kántor alapszakon szerzett képességek birtokában a hallgatók szélesebb látókörrel rendelkező zenei szakemberek és hitükben, liturgikus szemléletükben, egyházzenei repertoárjukban megerősödött kántorokká válhatnak.

A képzés BA végzettséggel zárul, ezt követően a szakot elvégzőknek lehetőségük van arra, hogy mesterképzésben folytassák tanulmányaikat. Intézményen belül a Hittanár-nevelőtanár osztatlan mesterképzés nyújt lehetőséget a továbblépésre.

A képzés Győrben és Szombathelyen működik, levelező munkarendben.

Tantárgyleírás

Képzés tantervei

A tanterv az adott félévtől hatályos felmenő rendszerben.

Neptun oktatóknak

Neptun hallgatóknak

Alapítvány

ado1szazalek kisebb

KEHOP

Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.