Szervezeti felépítés

A Győri Hittudományi Főiskola egyházi felsőoktatási intézmény, amelynek fenntartója a Győri Egyházmegye megyés püspöke. A fenntartó nevezi ki a főiskola vezetőit, és az állami és egyéb támogatásokat is felhasználva ő biztosítja az intézmény fenntartásához szükséges anyagi hátteret. Az intézmény nem utolsó sorban a fenntartó által áll kapcsolatban minőségpolitikájának meghatározó szereplőivel, amilyen például a Győri Egyházmegye, ennek Hitoktatási Bizottsága, illetve ugyanezen szervezetek és intézmények megfelelői a Szombathelyi Egyházmegyében, amelyek végzett növendékeink jelentős részének munkáját koordinálják.

A Nemzeti Felsőoktatási Törvény 12. § (1) bekezdése szerint a „felsőoktatási intézmény vezető testülete a szenátus. A szenátus elnöke a rektor.” Ugyanezen törvény 13. § (1) bekezdése szerint „A felsőoktatási intézmény felelős vezetője és képviselője a rektor, aki eljár és dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály, a szervezeti és működési szabályzat, a kollektív szerződés nem utal más személy vagy testület hatáskörébe.”

A Győri Hittudományi Főiskola egyes szakjait szakfelelősök és szakigazgatók irányítják. A teológus szak igazgatója az intézmény rektora. A szombathelyi képzési központot külön szakigazgató vezeti.

A Győri Hittudományi Főiskola tanszékeket szervez, amelyek az egyes képzési programokat és tárgyakat lebonyolítják, illetve kutatási és fejlesztő tevékenységet végeznek. A tanszékek munkáját a tanszékvezetők irányítják, illetve a szakigazgatók koordinálják.

A Főiskola életét kiegészíti és segíti a teológus szak esetében a diákotthon (Papnevelő Intézet). A Főiskola a hallgatók ügyintézését a Tanulmányi Osztály segítségével végzi, s ennek hatáskörébe rendeli a Főiskola könyvtárának működtetését is. A Tanulmányi Osztály külön szervezeti egységként működik az intézmény telephelyén, illetve szombathelyi képzési központjában. A teológus szakos hallgatók tanulmányi ügyeit a fenntartó által kinevezett prefektus felügyeli.

A Főiskolán Hallgatói Önkormányzat működik. A Főiskola működését segíti a Pastores Dabo Vobis Alapítvány.

Szervezeti felépítés

Neptun oktatóknak

Neptun hallgatóknak

Alapítvány

ado1szazalek kisebb

KEHOP

Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.