Kapuk nyíljatok meg…- nyílt hétvége a szemináriumban

Február utolsó hétvégéjén a szeminárium megnyitotta kapuit az érdeklődő fiatalok előtt, akiknek lehetőségük volt néhány nap erejéig közelebbről is megismerniük a kispapok életét, mindennapjait

Hálás a szívünk, hogy egy hétvégére vendégül láthattunk a szeminárium falai között 11 olyan fiatalt, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt, és kíváncsiak annak miértjeire, titkaira, valamint a szeminárium mindennapjaira.

Az érdeklődők pénteken délután érkeztek a szemináriumba, majd ezt követően a kispapok vezetésével keresztúti imádságon vettek részt a Székesegyházban, amit szentmise követett, amelyet Dr. Pápai Lajos nyugalmazott megyéspüspök atya mutatott be. A szentmise után az este vacsorával folytatódott, majd ezt követően a nap közös Kompletóriummal (Befejező imaórával) záródott.

Másnap reggel a kápolnában közös zsolozsmázással kezdődött a nap, majd a reggelit követő rövid pihenő után, az érdeklődőknek lehetőségük volt – egy kötetlen beszélgetés keretében – megismerkedni a hatodéves diakónusokkal. A beszélgetés során a fiatalok feltehették a hivatással, a kispapi évekkel és a ház életével kapcsolatos kérdéseiket, amelyekre a diakónusok készséggel válaszoltak. Ezután a kápolnában – a szemináriumi napirendnek megfelelően – Napközi imaórára került sor, majd az ezt követő ebéd után az érdeklődők – néhány kispap vezetésével – megtekinthették a Boldog Apor Vilmos Emlékkiállítást, a Püspökvár-Toronykilátót, valamint a Székesegyházat és annak kincstárát. Az esti szentmise és a hagyományos Szűzanyaköszöntő után, az este egy kötetlen beszélgetéssel zárult.

Vasárnap reggel ugyancsak a kápolnában, közös ünnepélyes Laudessel (Reggeli dicsérettel) indult a nap, amelyet Bognár István spirituális atya vezetett. A reggelit követően, a szeminárium növendékei és az érdeklődők ünnepi szentmisén vettek részt a Székesegyházban, amelyet Dr. Reisner Ferenc rektor atya celebrált. A szentmisét követő rövid pihenő után, a kápolnában közös Napközi imaórára gyűltünk össze, melyet a nyitott hétvégét lezáró ebéd követett.

Bízunk benne, hogy a hétvége folyamán a fiatalok általunk és a közös együttlét által, közelebb kerültek az Istenhez és az Egyházhoz, valamint reméljük, hogy közülük néhányukban megerősödött a papi hivatás érzése!

Imádkozzunk új papi hivatásokért, hiszen „az aratnivaló sok, de a munkás kevés”!

Szöveg: Rákos József

Fotó: Brenner János Hittudományi Főiskola

Neptun oktatóknak

Neptun hallgatóknak

Alapítvány

ado1szazalek kisebb

KEHOP

Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.