„Szláv szívvel, germán ésszel” – A 80 éves Dr. Schmatovich János atya köszöntése a Győri Szemináriumban

Dr. Schmatovich János pápóci prépost, kanonok, professor emeritus, ny. egyetemi magántanár 2022. november 27-én ünnepelte 80. születésnapját

Professzor urat – ahogy a Győri Szemináriumban emlegetjük – február első vasárnapjára invitáltuk meg egy közös imádságra és ünnepi ebédre, hogy együtt adhassunk hálát azért a 80 esztendőért, melyből negyvenhat évet töltött a papnevelés szolgálatában. A vasárnapi napközi imaórát és az Úrangyalát együtt imádkoztuk János atyával és közösségünk elöljáróival a Szeminárium kápolnájában. Tekintettel Professzor úr szláv gyökereire, Máriát, a papok édesanyját szólítottuk meg és kértük közbenjárását János atyára a „Zdravo Diva” „Üdvözlégy Királynő” kezdetű horvát énekkel. Az elengedhetetlen csoportkép után pedig ünnepi lakoma várta Professzor urat és a vendégsereget. Bognár István lelki igazgató a Szeminárium nevében, Grafl Ákos főduktor pedig a kispapság nevében köszöntötte az ünnepeltet. A születésnapi torta felvágása és elfogyasztása előtt Professzor úr fejezte ki háláját és köszönetét a saját hivatásáért, valamint értünk papnövendékekért. Szívügye a tanítás, még nyugdíjas éveiben is egy-egy tanulmánnyal, írással ajándékozta meg közösségünket – névre szóló címzéssel. Isten kísérje Professzor úr további életét, és bízzunk a Dániel könyvéből származó prófécia beteljesülésében, miszerint: „s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok” (Dán 12,3)

Neptun oktatóknak

Neptun hallgatóknak

Alapítvány

ado1szazalek kisebb

KEHOP

Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.