Hallgatói konferencia a Brenner János Hittudományi Főiskolán

2022. december 3-án hallgatói konferenciát tartottunk a Brenner János Hittudományi Főiskolán. Az eseményt délelőtt tíz órakor Végerbauer Richárd rektorhelyettes nyitotta meg, aki Dr. Reisner Ferenc rektor nevében köszöntötte a főiskola hallgatóit, papnövendékeit és minden jelenlévőt. Gondolataiban hangsúlyozta, hogy mindannyian talentumokat kaptunk Istentől, amelyeket embertársaink javára kell felelősséggel felhasználnunk. Továbbá kiemelte, hogy személyes hit nélkül lehetetlen a teológiát művelni. Az Istenről való beszéddel rámutatunk arra, hogy az Ő titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz. Buzdított, hogy egymás épülésére hangozzanak el az előadások.

Az első előadást Iloskics Mátyás tartotta „Fiatalok az Egyházban” címmel. Ismertette a fiatalok helyzetét a korábbi években, és hogy a fiatalok hogyan viszonyulnak ma az Egyházhoz. Az előadó személyes szakértői interjú formájában kérdezte a Pécsi Egyházmegye valamennyi klerikusát, hogy miképpen viszonyulnak a fiatalokhoz, akik a jövő egyházának reményei. Ennek eredményébe kaptunk betekintést. Arra kereste a választ, miként lehet őket megszólítani, bevonni őket az aktív hitéletbe.

A következő előadást Szantner Tamás másodéves papnövendék tartotta, aki ismertette a marxista etika alapjait, ehhez társítva a kommunista gondolkodók felvetéseit, hozzáállásait. Továbbá válaszokat keresett arra, hogy mit jelent a mai világban a kommunistáknak és a kapitalistáknak a marxista etika, és mindez hogyan nyilvánul meg napjainkban.

Keskeny Dávid a Károli Gáspár Református Egyetem hallgatója „Az egyházadó múltja, jelene és jövője” címmel betekintést nyújtott az egyházközségek működésének gazdasági alapjaiba, hangsúlyozva az egyházközségi hozzájárulás szerepét.

A negyedik előadó Ollé Tamás papnövendék volt. Ő a cserkészetet, mint világszervezetet mutatta be, ismertette annak felosztását, tevékenységi köreit, és jelentőségét napjainkban.

Balázs Andrea a Pécsi Tudományegyetem hallgatója a XX. századi keresztény vértanúságról beszélt, a hét ferences vértanú életáldozatán keresztül.

Rövid szünet után a konferencia Gulyás Vilmos diakónus, hatodéves papnövendék kutatásaival folytatódott. Az előadó „A gregorián ének a mai liturgiában” címmel bemutatta a gregorián zene történetét, műfaji sajátosságait. Olyan kérdéseket járt körbe, mint hogy beszélhetünk-e egyáltalán ma gregorián énekről, hogyan lehetne feleleveníteni a liturgiában, és ehhez milyen lehetőségeink vannak.

A hetedik előadó Pohnert Dávid ötödéves papnövendék volt, aki előadásában egy összefoglaló képet adott a betegség mai fogalmáról, valamint válaszokat keresett az alábbi kérdésekre; hogyan jelent meg a kinyilatkoztatásban a betegség, ennek milyen történeti dimenziói voltak, a jelenkori teológia hogyan tudja értelmezni a betegséget - milyen kérdéseket vet fel ezen értelmezés.

Az utolsó előadást Bodorkós Áron diakónus tartotta, aki előadásának a „Vajon mit gondol erről Didümosz? A Szentlélek jelenléte Jézus színeváltozásánál” címet adta. Az említett evangéliumi szakasz exegézisét adta az előadó, és a szöveg értelmezése során bemutatta Vak Didümosz harmadik századbeli ókeresztény író Szentlélekről alkotott gondolatait. Az előadás aktualitását az adta, hogy a második parancsolat értelmezésébe (Isten nevét hiába ne vedd!) a harmadik isteni is személy is beletartozik, ugyanakkor a XXI. században leginkább az Ő nevével és cselekedeteivel élnek vissza.

Az előadások után az előadókhoz lehetett kérdéseket intézni az elhangzottakkal kapcsolatban, majd közös ebéddel zárult a hallgatói konferencia.

Szöveg: Palatinus Kristóf

Fotó: Brenner János Hittudományi Főiskola

Neptun oktatóknak

Neptun hallgatóknak

Alapítvány

ado1szazalek kisebb

KEHOP

Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.