Hallgatói Fórum

A Brenner János Hittudományi Főiskola hallgatói 2022. november 19-én Hallgatói Fórumon vettek részt, melyet Dr. Makk Zoltán oktatási igazgató tartott a tanulmányi év legfontosabb eseményeiről, programjairól.

Felhívta a figyelmet a tanárképzésben bekövetkezett változásokra, majd ismertette az új mintatanterv sajátosságait.

Szeretettel invitálta a levelező tagozatos hallgatókat a december 3-án megszervezésre kerülő Hallgatói Konferenciára, melyen az alábbi előadásokra kerül sor:

Iloskics Mátyás: Fiatalok az egyházban: Az ifjúság bevonása a Pécsi Egyházmegyében

Suhajda István Attila: Az osztrák és a német katolikus egyház és a migráció

Szantner Tamás: A marxizmus szellemi hagyatékai

dr. Keskeny Dávid: Az egyházadó múltja, jelene és jövője

Ollé Tamás: A cserkészet felépítése

Balázs Andrea: Keresztény vértanúság a XX. században, A magyarországi papi és szerzetesi vértanúság története a hét ferences vértanú életáldozata tükrében

Gulyás Vilmos: A gregorián ének a mai liturgiában

Pohnert Dávid: A betegség fogalmának teológiai értelmezése

Bodorkós Áron: Vajon mit gondolna erről Didimosz? A Szentlélek jelenléte Jézus színeváltozásánál

A Hitünk és életünk Szabadegyetem előadássorozat ebben az évben újraindult, már két előadásra sor is került. Az előadásokon nemcsak a főiskola dísztermében, hanem online csatlakozással is részt lehet venni.

Ugyancsak ismertetve lettek a hamarosan megjelenő 2021-2022 évi Tanulmánykötetben közlésre kerülő szerzők és témáik. Örömteli az a tény, hogy hallgatók által írt tanulmányok is szerepelni fognak már a kötetben.

A Fórumon szó esett az épület energetikai helyzetéről is, a téli fűtési időszak helyi szabályozásáról illetve a portaszolgálat vizsgaidőszakban történő működéséről.

A hallgatók kérdéseket tettek fel az előttük álló vizsgaidőszakkal, vizsgákkal kapcsolatban, többeknek nehézséget okozott a vizsgára történő jelentkezés, de ezt a problémát rövid időn belül sikerült megoldani. A modulzáró vizsgára első alkalommal 2023 januárjában kerül sor. A vizsgázó hallgatók időben megkapták a felkészüléshez szükséges tételsorokat.

A Fórum résztvevői SWOT-analízisen keresztül írhatták le véleményüket az intézmény működéséről, így fogalmazhatták meg javaslataikat, kéréseiket.

A hallgatók többsége szerint a BJHF erősségei, értékei az alábbi kifejezésekkel jellemezhetők: színvonalas előadások, korszerű infrastruktúra, családias légkör, étkezési lehetőség konzultációs napokon, a tanulmányi osztály gyors ügyintézése.

Főiskolánk még javítható területei az alábbiak: órarendi óraütközések elkerülése, arányosabb vizsgaidőpontok kiírása, könnyen megvásárolható vagy letölthető kötelező irodalom megadása a hallgatóknak, a honlap korszerűsítése. Többen örülnének annak, ha parkolási lehetőség lenne a főiskola udvarán illetve valamivel nyitottabb kapcsolat alakulhatni ki a nappali tagozatos szeminaristákkal.

A főiskolai tanulmányok minőségének javítására az alábbi lehetőségeket fogalmazták meg hallgatóink: teológus szak levelező tagozatos meghirdetése, több csoportmunka, az elmélet és a gyakorlat közelítése egymáshoz, a személyesebb kapcsolat kialakítása céljából évi egy alkalommal levelező tagozatos szabadidős program szervezése.

Neptun oktatóknak

Neptun hallgatóknak

Alapítvány

ado1szazalek kisebb

KEHOP

Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.