Kezdődhet a tanév a Brenner János Hittudományi Főiskola megújult épületében

„Megteremtettük egy modern főiskola, szellemi műhely feltételeit, most kezdődik a szellemi építkezés és lelki gazdagodás rögösebb útja” – fogalmazott Reisner Ferenc, a megújulását ünneplő Brenner János Hittudományi Főiskola rektora. Szeptember 9-én Veres András győri megyéspüspök áldotta meg a felújított épületet.

 

A szertartás előtt épületismertető sétára hívták a sajtó képviselőit a győri Brenner János Hittudományi Főiskola megújult falai közé. Kálmán Imre prefektus vezetésével nem csak a felújítás részleteit láthatták az érdeklődők: betekintést kaptak az ott folyó életbe, a papnövendékek szellemi, lelki formálódásának mindennapjaiba.

A Tudor-kastélyok mintájára épült szeminárium – a Káptalandomb különleges épülete titokzatos erővel bír, megállítja a turistákat, járókelőket. Belépésre azonban csak a főiskola hallgatóinak és ünnepi alkalmakra meghívott vendégeknek van lehetőségük. Öt szinten folyik az oktató–nevelő munka az épületben. Középen kaptak helyet a központi terek – a földszinten a díszterem, felette az ebédlő, afelett a kápolna. A két oldalszárny a tantermekkel, csoportszobákkal a tanulást, valamint a papnövendékek és elöljáróik lakhatását biztosítja. Az épület szerkezeti és gépészeti megújulása mellett technikai fejlesztéseket, továbbá az életminőséget emelő változások tanúi lehettek a résztvevők.

Több terem digitálisan összekapcsolt, így egyszerre háromszáz ember követheti kivetítőkön az egy teremben zajló programokat. A kispapok külön szobákat kaptak, saját fürdőszobával. Az emeleteken kivetítők – digitális faliújságok – segítik az információáramlást. Számos közösségi helyiség, a földszinten még kialakítás alatt álló edzőterem szolgálja a kikapcsolódást. Kálmán Imre atya felhívta a figyelmet a szeminárium életének néhány eseményére is, így a tanáriban tartott konkurzusra, vagyis a szemináriumba történő felvételi elbeszélgetésre, melyen egy hosszú asztalnál a jelentkezővel szemben ülnek az elöljárók – a rektor, a spirituális, prefektus – és mellettük még megyéspüspökök is. A püspöki irodaigazgató mesélt a havi rendszerességű papi rekollekcióról, melynek ugyancsak a szeminárium a helyszíne.

Az épület átadását a díszteremben ünnepelte a közösség. A meghívott vendégek mellett megjelentek az épületben dolgozó munkatársak és a szeminárium 29 növendéke. A többséget adó győri és szombathelyi egyházmegyés kispapok mellett kaposvári és nagyszombati szeminarista, valamint premontrei és bencés növendék is tanul Győrben.

Az alkalmon jelen volt Varga László kaposvári megyéspüspök, Pápai Lajos nyugalmazott püspök, Császár István általános püspöki helynök a Szombathelyi Egyházmegye képviseletében, Fazakas Márton premontrei perjel, Sárai-Szabó Kelemen győri bencés perjel, a győri Széchenyi István Egyetem és a Soproni Egyetem vezetősége, illetve a közélet számos képviselője.

Veres András, a Győri Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia újraválasztott elnöke az eltelt időszakot értékelve felelevenítette a felújítás két évének nehézségeit, a lakva történő építkezést, a nem várt és súlyos épületszerkezeti problémákat, és örömét fejezte ki, hogy a beruházás révén a teljesen megújult főiskola biztosítja a kor követelményeinek megfelelő infrastruktúrát az oktatáshoz. A főpásztor arról beszélt, hogy a papnevelés mindig fontos helyet foglalt el az Egyház életében. „Az evangelizáció és az Egyház jövője függ a kispapok nevelésétől. Utánunk következően ők viszik tovább az evangélium üzenetét, és az ő feladatuk az üdvösség útján segíteni az embereket” – fogalmazott a győri megyéspüspök. Kifejezte: számára öröm, hogy 29 növendék él az intézmény falai között. „Elöljáróként magam is megtapasztaltam, mennyivel egészségesebb közösség tud kialakulni, ha legalább két focicsapatra valót ki lehet állítani. Mi mindent megteszünk szellemi és lelki felkészítésetekért, s most rajtatok a sor: Istennek való teljes odaadással készüljetek a szolgálatra. Jól használva fel az időt, tudjatok olyan papokká válni, amilyenekre Isten népének a 21. században szüksége van.” Végül köszönetet mondott a kormánynak a felújításra nyújtott támogatásért, kiemelve, hogy a felmerülő plusz költségeket is biztosították.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára arról a kötelezettségről beszélt, amelyet a múlt és a név ró ránk, utódokra. „Egyház, város és a kormányzat összefogásával fantasztikus dolgokat tudunk megvalósítani” – állapította meg a politikus a megújulás eredményességét hangsúlyozva. „Huszonkilenc kispap, Győrben 57, a szombathelyi telephelyen 44 hallgató vesz részt a hittudományi főiskola különböző képzésein. Ők tesznek tanúságot arról, hogy sokak felfogásával ellentétben, miszerint »egyházaink poros intézmények, amelyek a múltban úgy-ahogy működtek«, úgy a múltban, mint most az oktatás, a nevelés és a kultúra területén értékeket mentő és teremtő szolgálatot végeznek.”

Reisner Ferenc rektor összefoglalta az építkezés tapasztalatait: „Két évvel ezelőtt azt fogalmaztuk meg, az épület legyen élhető otthonunk, szellemi műhely és lelki központ. Mára megteremtettük az életfeltételeket, most a lelki építkezés és szellemi gazdagítás vár ránk. Megtapasztaltuk, néha könnyebb falakat lebontani, majd helyreállítani, mint emberi gondolkodást, magatartást csiszolni. Megteremtettük a modern főiskola, szellemi műhely feltételeit, nyugállományba vonult a vésőkalapács, most az elcsendesedés időszakát ünnepelhetjük, a szellemi építkezés és lelki gyarapodás rögösebb útja áll előttünk. Kapunyitásokkal, partneri együttműködésekkel kell tovább gazdagítanunk a szolgálatunkat. Ennek része, hogy a jövőben óvodapedagógusok számára kínálunk képzési lehetőséget. Kispapjainkra vár a feladat: közösségek vezetőiként, kovászként legyenek jelen a világban, és vágyat ébresszenek hit, az értékek mentén élt élet iránt. Ne csak szép fehér kastély legyünk, amit megnéznek a turisták, hanem kisugárzásunkat is tapasztalja meg környezetünk!” A Győri Egyházmegye általános püspöki helynöke utalt arra a szintén szeptember 9-én kötött megállapodásra, amely szerint a Győri Egyházmegye, a Brenner János Hittudományi Főiskola és a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara közösen elindítja a „Hitéletre nevelés az óvodában” pedagógus szakirányú továbbképzést a katolikus óvodák elvárásainak megfelelően. A képzés óvodai gyakorlataihoz szükséges infrastrukturális hátteret és szakmai-módszertani támogatást a soproni Szent Orsolya Óvoda biztosítja.

A rekonstrukció menetét ismertette Horváth Zoltán Barna projektmenedzser. Elmondta: A felújítás 2018. november 30-án indult el közel 3100 négyzetméteren. A projekt keretében az épület külső homlokzata, műemlék ablakai, nyílászárói, a teljes belső, gépészeti, elektromos és vízellátó rendszere került felújításra, illetve megújult számos oktatási és nevelési célt szolgáló helyiség. Az intézmény konyhájában technológiai fejlesztés történt. Az intézmény az akadálymentesítés jegyében lifttel gazdagodott. A beruházás révén a teljesen megújult főiskola biztosítja a kor követelményeinek megfelelő infrastruktúrát az oktatáshoz, ugyanakkor a rekonstrukcióval az 1909–1910-ben, Széchényi Miklós püspök idején épült intézmény semmit sem veszített eredeti hangulatából, jellegéből. A szakember arra is kitért, hogy az épület teljes felújításával nem fejeződtek be a munkálatok, a Mosoni-Duna partja felőli, árvízvédelmi kőkerítés megerősítése fog hamarosan elkezdődni.

A 2,4 milliárd forint értékű felújítás az EGYH-KCP-16-P-0100 azonosítószámú pályázat keretében valósult meg. A pályázat összértéke 7,7 milliárd forint. A kormányzati támogatás segítségével megvalósuló további beruházások a projekt keretében: a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda épületegyüttesének rekonstrukciója; a soproni Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium rekonstrukciójának befejezése; a szanyi Szent Anna Katolikus Általános Iskola és a kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda épületének felújítása; a Nagyboldogasszony-székesegyház belső restaurálása, illetve a tatai Szent Kereszt felmagasztalása templom felújítási munkáinak elvégzése. Ezen projekt keretében nyílhattak meg a káptalandombi zarándokszállások 2020. augusztus 14-én.

Forrás: Trauttwein Éva / Magyar Kurír; Győri Egyházmegye Sajtóiroda

Fotó: Ács Tamás

Neptun oktatóknak

Neptun hallgatóknak

Alapítvány

ado1szazalek kisebb

KEHOP

Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.