Lelkigyakorlat és beöltözés

2019 november 18–22 között tartottuk éves lelkigyakorlatunkat, melyet Bakos Rafael OCD kármelita szerzetes atya tartott számunkra. Elmélkedéseinek fő pontjai az emberi önismeretre, Isten és ember-kapcsolatra, illetve az imaéletre alapozódtak. Rafael atya közelebb hozta hozzánk Avilai Szent Teréz, Keresztes Szent János és Lisieux-i Kis Szent Teréz lelkiségét is, mindezeken túl saját tanúságtételt hallhattunk tőle.

A lelkigyakorlatot lezáróan november 23-án ünnepi szentmise keretében másodéves testvéreink ünnepélyesen magukra öltötték a reverendát a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szentmise főcelebránsa Dr. Veres András megyéspüspök volt, vele koncelebrált Dr. Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök, Császár István szombathelyi és Németh László győri általános püspöki helynök. A szentmisében harmad- és negyedéves kispaptestvéreink lektoravatására és egy ötödéves kispaptársunk admissziójára is sor került.

A szentmise elején harmad és negyedéves testvéreink lektoravatásban részesültek: Bodorkós Áron (Szombathely), Gulyás Vilmos (Győr), Hencz Márton (Győr), Kirchknopf Gergely (Szombathely), Palatinus Kristóf (Győr), Szántó Adrián (Szombathely), Tillinger Zoltán István (Szombathely), Vigh Balázs Zsolt (Szombathely), Bejczi Bence (Szombathely). Püspök atya ünnepélyesen átadta nekik a Szentírást, jelezve, hogy most már külön megbízatást kaptak Isten Igéjének felolvasására.

Püspök atya homíliája után került sor másodéves kispapjaink beöltözésére. A Győri Egyházmegyéből Ézsöl Krisztián, Horváth Csaba, Licz Csaba Zsolt és Patocskai Gergely, a Kaposvári Egyházmegyéből Pohnert Dávid, a Szombathelyi Egyházmegyéből pedig Járfás Ádám és Rákos József vehette fel első alkalommal a megáldott reverendát a krisztusi papságra való törekvés jeleként. Ötödéves kispaptestvérünk, Simon Dávid (Győr) pedig admisszióban részesült, ezáltal jelöltté vált a diakonátusra és az áldozópappá szentelésre. A jelöltség vállalásával kinyilvánította, hogy az egyházi rendben Isten és népe szolgálatára akarja magát elkötelezni.

Mind a beöltözés, mind pedig a lektoravatás és admisszió egy-egy lépcsőfok a papság felé vezető úton. Imádkozzunk e testvéreinkért, hogy ezen az úton tovább haladva majd a diakónus-, és a papszentelés kegyelmében is részesülhessenek!

Horváth Csaba

Kovács Gábor

Fotó: Brenner János Hittudományi Főiskola, Ács Tamás

Neptun oktatóknak

Neptun hallgatóknak

Alapítvány

ado1szazalek kisebb

KEHOP

Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.