A nevelés az élet szolgálata

Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató tartott előadást a győri Brenner János Hittudományi Főiskolán A szív, a lélek intelligenciája – Tanulható a talpraesettség? címmel május 20-án.

Az érdeklődők zsúfolásig megtöltötték az intézmény kápolnáját, ahol Kálmán Imre prefektus és Makk Zoltán szakigazgató köszöntötték az előadót.

 
Uzsalyné Pécsi Rita az ember személyiségét alkotó adottságokról és készségekről szólva felhívta a figyelmet arra, hogy a velünk született adottságok kapcsolatban állnak a készségeinkkel: segíthetik azok kibontakozását vagy gátolhatják, de nem predesztináló jelleggel: „A kedvező adottságokból nem következik automatikusan a kedvező képességek kialakulása, s ugyanígy fordítva sem: a nem kedvező adottságok távolról sem jelentenek egyértelmű akadályt a képességek kibontakozásához."
 
A sokat vizsgált kognitív készségek (IQ) mellett az érzelmi intelligencia (EQ) készségterületeit is számításba kell venni az emberi személyiség megismeréséhez és neveléséhez. A kettő viszonyára a szervezett oktatásban is nagyon oda kellene figyelni, mert az érzelmi intelligencia készségei hordozzák a kognitív készségeket. Ezen múlik, hogy az ismereteinket mire fogjuk használni vagy egyáltalán tudjuk-e alkalmazni azokat?
 
A kognitív készségek (IQ) fejlesztési módja a magyarázat, a megértés, a belátás. Az érzelmi intelligencia (EQ) fejlesztése átélt élménnyel, megélt mintával, tapasztalattal, alkotótevékenységgel lehetséges. Ez csak az érzelmi hálón keresztül valósulhat meg. Az érzelmi háló alapvető tulajdonsága, hogy mindent összeköt mindennel.
 
A közel kétórás előadás nagyon gyorsan elröpült a magával ragadó előadásmódnak és a személyes példáknak köszönhetően.

Neptun oktatóknak

Neptun hallgatóknak

Alapítvány

ado1szazalek kisebb

KEHOP

Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.