Utolsó idei előadásához érkezett a Hitünk és életünk szabadegyetem

2018. május 9-én, a szokott esti időpontban került sor a Hitünk és életünk szabadegyetem 2017–18-as évadjának utolsó előadására. A Hittudományi Főiskolán a cserkészet missziós lehetőségéről, a cserkészmozgalomhoz szorosan kapcsolódó Táborkereszt, a Magyar Cserkészszövetség (MCSSZ) katolikus tagjainak lelki közösségéről tartott előadást Kispál György csepeli plébános, a Táborkereszt egyházi elnöke, és dr. Zelliger Erzsébet nyugalmazott egyetemi docens, a Táborkereszt ügyvezető elnöke.

A Magyar Cserkészszövetség a világméretű cserkészmozgalom, az ENSZ után a legnagyobb nemzetközi szervezet része. A cserkészet vallásos tartalmú közösség, amelyben mindenki a saját vallásának megfelelően vallhatja meg hitét. Célja a fiatalok lelki, fizikai, szellemi és érzelmi adottságainak, valamint szociális érzékének kifejlesztése istenhitre alapozott neveléssel. Az 1907-ben alapított mozgalom viszonylag korán, 1910-ben jelent meg Magyarországon. A katolikus papok és paptanárok, az evangélikus és református lelkészek hamar felismerték a cserkészetben rejlő lehetőségeket. Olyan neves személyiségek támogatták, mint Sík Sándor. 1948-ban beolvasztották az úttörőmozgalomba, ezzel ellehetetlenítették a keresztény értékek továbbadását.

A magyarországi cserkészetnek jelenleg létezik katolikus, evangélikus, református, adventista és baptista ágazata, azonban mindegyik közösség a mozgalom alapelveit és célkitűzéseit tartja szem előtt. A Kárpát-medencében mintegy 70–80 pap működik aktívan közre a cserkészetben (cserkészként, cserkésztisztként, vagy a mozgalommal való szoros együttműködés révén). Dr. Zelliger Erzsébet elmondta, hogy a közelmúltban megjelent elemzések is rávilágítanak arra, hogy a mai fiatalok, akár az egyházi iskolába járó diákok vallásossága is kívánnivalót von maga után. A cserkészet számára tehát a fiatalokkal való foglalkozás egyfajta missziós terület. A mai kor technikai vívmányait felhasználva a Facebookon is jelen van, hogy a fiatalokhoz szólni tudjon. Mindannyiunk közös érdeke, hogy hitükhöz hűséges, másokért is tenni akaró fiataljaink legyenek!

Hogy milyen lelki erő rejtőzik a cserkészetben, jól példázza, hogy több példás fiatal emelkedett ki soraiból: például a közelmúltban boldoggá avatott Brenner János, vagy Kaszap István, akinek boldoggá avatási eljárását szintén elindították. Kaszap már 16 évesen cserkész őrsvezető lett, és a kisebbekért való felelősség hatására a hármas-négyes előmenetelű tanulóból nagy szorgalommal kitűnővé küzdötte fel magát. Súlyos és fájdalmas betegségét elfogadta Isten kezéből, és mindvégig, 19 évesen bekövetkezett haláláig türelemmel viselte a szenvedéseket. Példája is bizonyítja, hogy a cserkészet képes arra, hogy hasonló fiatalokat neveljen: nagyszerű lányok és anyák, illetve fiúk és apák váljanak a fiatalokból. Kaszap István kultusza ma is él. A II. világháborúban harcoló férfiak példáján felbuzdulva mi is bátran forduljunk hozzá: Kaszap István, segíts! – buzdított Kispál György.

Az előadás végén dr. Lukácsi Zoltán rektor megköszönte a kitartó részvételt, és a szabadegyetem előadásai iránt tanúsított érdeklődést, majd sor került az oklevelek kiosztására azoknak, akik hűséges látogatói voltak sorozatunknak. A Hittudományi Főiskola épületének felújítása miatt egyelőre még nem állítható biztosan, ősszel lesz-e folytatása a szabadegyetemnek. Az érdeklődőket a Hittudományi Főiskola honlapján értesíteni fogják a fejleményekről.

Kelemen Dávid

 

Neptun oktatóknak

Neptun hallgatóknak

Alapítvány

ado1szazalek kisebb

KEHOP

Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.