Hidak, 2022-23

„Legyen a magyar Egyház a hidak építője és a párbeszéd előmozdítója!” – mondta Ferenc pápa 2021-es budapesti látogatása során.

A híd mint vallási és kulturális jelkép évezredek óta jelen van az emberek mindennapjaiban; elegendő az ókori Róma pontifexeire, vagy épp a Transatlantic együttes 2001-es albumának címadó dalára, a Bridge Across Foreverre gondolni. Hidat építeni – átvitt vallási, tudományos vagy (pop)kulturális értelemben – mindig egyet jelent a kapcsolatépítéssel és - teremtéssel. A párbeszédre való nyitottság az Egyház katolicitásából is következik, amely egyszerre jelenti a térbeli és az időbeli egyetemességet, de az ember által létrehozott értékekre való nyitottságot is. Ahogy a II. Vatikáni zsinat atyái megfogalmazták: „Ez az Isten népét ékesítő egyetemesség magának az Úrnak ajándéka, s ennek révén a katolikus Egyház hathatósan és szünet nélkül arra törekszik, hogy az egész emberiséget összes javaival a fő, Krisztus alatt, az ő Lelkének egységében foglalja újra össze” (LG 13).

XVI. Benedek pápa megnyilatkozásaiban – amint arra Török Csaba rámutat – tetten érhető a „nagy” és a „kis” kultúra szétválasztása. Utóbbi alatt a mindennapi élethez köthető „plebejuskultúrát” érthetjük, míg előbbi a művészetek és tudományok világát jelöli, amelyben az örök Igazság felragyog. Bár az úgynevezett „kis” kultúrának is jut szerep a világgal folytatatott dialógusban, mégis a „nagy” kultúra lesz az a terep, ahol a hit kibontakozhat.1 Az Igazság munkatársainak a feladata tehát az, hogy a „nagy” kultúra világában szolgálva mozdítsák elő az új evangelizációt.

***

A Szentatyával való második magyarországi találkozás alkalmából örömmel adjuk közre a Brenner János Hittudományi Főiskola tanulmánykötetét, bízva abban, hogy szerény munkánkkal bekapcsolódhatunk a vallások, tudományterületek és kultúrák közötti „hídépítés” munkájába.


Vlaj Márk


1 Vö. Török Csaba: A kultúrák Lelke, Új Ember, Budapest, 2013, 108skk.


Dokumentumok

Eseménynaptár -
2024. május

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok