Az Istent szeretőknek minden a javukra válik, 2019

Néhány év pillanatok alatt lepereg a nagy homokórán. Észre sem vesszük az események sodrában mögöttünk hagyott időt. Fontos hát megállnunk, egy szakaszt lezárva számot vetni, s letisztult tapasztalatokkal, megújult lélekkel előrelendülni.

Ideje van hát az átgondolásnak. 2016 óta az idők nagy folyama események sokaságát sodorta magával. Előző kötetünk borítóján merengve nyugtázzuk a mottót: „…mert irgalma örökkévaló!” (Zsolt 136,1).

Isten irgalmát megtapasztaljuk életünk minden mozzanatában, és hálás szívvel gondolunk arra az ígéretre, hogy „irgalma örökké megmarad” (Zsolt 106,1).

Korábbi kötetünk új Főpásztort ünnepelt. Ebben az évben sokszorosan köszöntjük Őt. Hatvanéves lett világlátása, krisztusi korba ért papi éveinek száma. S ha kicsit előretekintünk,
2020-ban húsz éve lesz annak, hogy püspökként szolgálja az Egyházat.

Az eltelt években intézményünk vezetése is megújult.

„Azt mondta, / gyere velem, nem fogod érteni a dolgokat, /de lángol majd a szíved,/ csodákat látsz, de néha kicsit belehalsz…” – fogalmaz Lackfi János. Megújulást sürget az idők jele. Állványerdő, felfordulás, légkalapács harci zaja tart éberen bennünket. A megifjodott részletek láttán a teljes megújulás reménye körvonalazódik előttünk.

Nem csak a külső szépül, a belső tartalom is hozzáidomul. 2019 februárjától Brenner János vértanú nevét viseljük. Az új név kötelez! Szellemisége és életpéldája papi életünk formálásának meghatározója. Örömök és próbatételek között hömpölyög életünk, de szent életű példáját látva egyre szilárdabb a hitünk:

„Az Istent szeretőknek minden a javukra válik” (Róm 8,28).


Győrött, 2019 decemberében,
Boldog Brenner János vértanúságának ünnepén


Dr. Reisner Ferenc
rektor


Dokumentumok

Eseménynaptár -
2024. április

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok