A gazdasági tanács tagjai

A Gazdasági Tanács szavazati joggal rendelkező taglétszáma 7 fő. A Gazdasági Tanács tagjai delegálás vagy tisztségük alapján nyerik el tagságukat. Tagjainak megbízatása öt évre szól, amely meghosszabbítható, de a delegáltak megbízatása legfeljebb egy alkalommal hosszabbítható meg.

Hivatalból tagja (tisztségük alapján) a Gazdasági Tanácsnak a rektor és a gazdasági vezető, 2 tagot a Fenntartó delegál, további 3 tagot a Tanári Konferencia, de ebből egyet a HÖK javaslata alapján – delegál a testületbe.

Eseménynaptár -
2024. június

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok