Tanulmányi információk, tudnivalók

Tájékoztató a diákigazolvánnyal kapcsolatos közlekedési kedvezmények változásáról

2024. március 1. napján hatályba lépett a 38/2024. (II.29.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről, amely a diákigazolványhoz kapcsolódó utazási kedvezményekről az alábbi dokumentumban találhatók szerint rendelkezik:

"A fenti rendelkezések szerint a nappali és esti munkarendű hallgatók 90%-os helyközi bérletkedvezményre és helyi bérletkedvezményre jogosultak. A jogszabály a felsőoktatási intézményben levelező munkarendben tanulók részére nem biztosít kedvezményes utazásra való jogosultságot, közülük a 25. év alattiak az életkor alapú kedvezményt vehetik igénybe." 

A diákigazolvány-igénylések beküldésével kapcsolatos Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) regisztrációjának új lehetősége:

A NEK regisztrációval kapcsolatos új szolgáltatás a www.magyarorszag.hu oldalon az Okmányok/Oktatási igazolványok/Nemzeti Egységes Kártyarendszer regisztráció menüpontban az Ügyintézés indítása gombra kattintva érhető el. A szolgáltatást az ügyfélkapuval rendelkező, 14. életévüket betöltött hallgatók használhatják, akik szerepelnek a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, valamint a közhiteles nyilvántartásban 1 évnél nem régebbi arc- és aláíráskép áll róluk rendelkezésre (az utóbbi egy évben készítettek róluk fényképet a kormányablakban).

A NEK regisztráció az elektronikus úton benyújtott kérelem sikeres befogadása után azonnal megtörténik, a NEK adatlap az ügyfélkapu tárhelyre kerül megküldésre. Ezen NEK adatlapok nem tartalmaznak fényképet, és a NEK azonosító szerkezete minden esetben az alábbi:
yyyyyyWEBxxxxxxx, melyből a NEK azonosító elején a dátum található 6 karakteren, majd a WEB szó jelzi, hogy a NEK adatlap nem a kormányablakban került kiállításra, a végén pedig a sorszám található. A NEK adatlap képe levelünk második oldalán látható.
A kártyafelhasználói regisztráció érvényessége 5 év.

Ügyfélfogadás és diákmatrica-osztás a konzultációs napokon:
Tisztelt Hallgatók!
A 2023/24. tanév tavaszi félévben a győri tanulmányi osztályon az alábbi szombatokon lesz személyes ügyfélfogadás és egyben diákmatricaosztás:
- 2024. február 3. 8.45-12.30
- 2024. március 2. 8.45-12.30

⇒ Ügyfélfogadási szünet:

Eseménynaptár -
2024. április

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok