Hírek

2014. szeptember 5.

Papnevelés az információs társadalomban

Szemináriumi elöljárók konferenciája a Győri Szemináriumban   Augusztus 21-22-én Győrben tartották szokott összejövetelüket a magyarországi, illetve a magyar nyelvű szemináriumok elöljárói. A győri házigazdák mellett jelen voltak a veszprémi, az esztergomi, a budapesti, a szegedi, az egri, a nyíregyházi és a gyulafehérvári szemináriumokat vezető atyák, illetve a püspöki konferencia papnevelésért felelős tagja, dr. Beer Miklós váci megyés püspök is. A kétnapos együttlétet idén olyan előadások gazdagították, amelyek az informatika nyújtotta evangelizációs lehetőségekkel foglalkoztak. A közösség dr. Pápai Lajos püspök vendégszeretetét élvezte, aki csütörtök este a püspökség kertjében grillezésre hívott, péntek reggel pedig a győri könnyező kegykép előtt szentmisét ünnepelt az elöljáró atyákkal.  
2014. szeptember 10.

A Papnevelő Intézet tanévnyitója

Szeptember 7-én este 18:00 órai kezdettel Dr. Pápai Lajos megyéspüspök ünnepélyes tanévnyitó szentmisét mutatott be a győri bazilikában. Az ünnepen a Győri Hittudományi Főiskola tanárai és munkatársai valamint hallgatói együtt imádkoztak, és segítségül hívták a Szentlelket az új tanév kezdetén.
2014. szeptember 22.

Teológiai tanácskozások Rómában

A napokban több fontos találkozó színhelye lesz a Lateráni Egyetem.Szeptember 22-24. között Fél évszázad telt el – A II. Vatikáni zsinat nyitott kérdései és távlatai címmel tartják meg a Lateráni Egyetem teológiai karának rendszeres konferenciáját.
2014. szeptember 22.

Német nyelvtanulás Heiligenkreuzban

A Győri Hittudományi Főiskola két papnövendéke, az 5. évfolyamos Váradi Kristóf és a 4. évfolyamos Sankó Szabolcs, július hónapban Ausztriába, a Bécsi-erdő közelében lévő Heiligenkreuz (Szent Kereszt) ciszterci apátságába látogatott.
2014. október 1.

Dr. Simon József apát úr köszöntése

Dr. Simon József apát, kanonok urat köszöntötték a szeminárium elöljárói és kispapjai. Nem mindennapi örömben osztozhattunk, hiszen József atya 90. születésnapját ünnepelte. Dr. Lukácsi Zoltán atya, intézményünk rektora köszöntőjében kiemelte, hogy József atya a mai napig „művel”.
2014. október 1.

Rekollekció a szemináriumban

Szeptember 26-27 között rekollekció, azaz lelki megújulás volt a Papnevelő intézetben, amelynek vezetője Wolf Pál Péter Győr-Gyirmót, Koroncó és Rábapatona községek plébánosa volt. Péter atya vezetésével a kispapok újabb szemszögből elmélkedhettek a papságról, az Eukarisztiáról, az életszentségről.
2014. október 2.

Lelkipásztori hétvége

Szeptember 27-én szombaton és szeptember 28-án vasárnap a Győri Hittudományi Főiskola papnövendékei a spirituális atya, Juhos Imre vezetésével pasztorális hétvégén vettek részt.
2014. október 3.

Fél évszázad telt el – A II. Vatikáni zsinat nyitott kérdései és távlatai

A Lateráni Egyetem szeptember 22-24. között szervezett teológiai konferenciát Rómában, amelyre az egyetemmel szervezeti kapcsolatban lévő teológiai felsőoktatási intézmények tanárait hívták meg. A konferencián mintegy 120 oktató vett részt a föld öt kontinenséről.
2014. október 14.

Ösztöndíjjal támogatják a tanár szakos hallgatókat

Idén is meghirdették a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjat, melynek keretében az egységes, osztatlan tanárképzésre járó hallgatók havi 25 ezer és 75 ezer forint közötti támogatást kaphatnak tanulmányaik elvégzésére.
2014. október 17.

Naptári rend

A 2014-2015-ös tanév első félévének határidős teendői A Főiskola Tanulmányi Osztálya a szakigazgatókkal egyeztetve teszi közzé az aktuális félév fontosabb határidős teendőinek listáját.
2014. október 18.

Megújult Balogh Sándor egykori szemináriumi rektor portréja

Balogh Sándor kanonok, egykori szemináriumi rektor megújult festménye ismét a szeminárium ebédlőjében foglal helyet. Az értékes és részletgazdag XIX. századi olajképet az elmúlt hónapokban az új szemináriumot építtető Széchényi Miklós püspök portréjával együtt restaurálták.
2014. október 27.

Kirándulás

A Győri szeminárium növendékei az elöljáró atyákkal együtt „éves” kirándulásukra mentek október 23-tól 25-ig a Felvidékre.
2014. november 6.

Lelkigyakorlat és avatások a győri szemináriumban

A hagyományoknak megfelelően idén ősszel is sor került a győri szeminárium papnövendékeinek éves lelkigyakorlatára. A lelki megújulás napjaiban október 27. és 31. között Palánki Ferenc egri segédpüspök úr előadásai hangzottak el, amelyek gondolatai a következő szentírási mondat köré épültek: „Az Isten országa nem eszem-iszom, hanem igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben”. A püspök úr számos személyes tapasztalatot, gyakorlati útmutatást is megosztott velünk, amelyeknek nagy hasznát vehetjük a papságra való készületben és a papi szolgálat során is.
2014. november 12.

Dr. Rédly Elemér atya köszöntése

Dr. Rédly Elemér pápai prelátus, székesegyházi kanonok urat 80. születésnapja alkalmából ünnepélyes ebéd keretében köszöntötték Pápai Lajos megyés püspök úr, a szeminárium elöljárói és kispapjai.
2014. november 14.

Interjú dr. Martos Levente Balázs Atyával

  Az egyház szívében élő szó Beszélgetés Martos Levente teológussal a Bibliáról Manapság elég betérni egy könyvesboltba, ha hozzá szeretnénk jutni a Szentírás egy példányához. Ám könnyen zavarba jöhetünk, ha az eladó megkérdezi, melyiket is szeretnénk. Katolikust, protestánst? És ha az előbbit, akkor melyik fordítást? Ezek szerint több Biblia létezik? Ha igen, akkor melyik a hiteles? Többek között ezekre a kérdésekre válaszolt lapunknak Martos Levente Balázs, a Győri Hittudományi Főiskola tanára.
2014. november 16.

Rekollekció a Győri Szemináriumban

2014. november 14-én Tóth László tallósi (Felvidék) plébános vezetésével vettünk részt a novemberi rekollekción.
2014. november 20.

Fraknói Vilmos-díjjal tüntették ki dr. Schmatovich Jánost

  November 19-én Fraknói Vilmos-díjjal tüntették ki Schmatovich János professzor urat, egyetemi magántanárt, a teológiai oktatásban végzett áldozatos munkájának elismeréseként. A díjat Balogh Zoltán miniszter megbízásából Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár adta át Budapesten, az EMMI Tükörtermében.

Eseménynaptár -
2024. július

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok