Tillinger Zoltán István

III. évfolyam
Tillinger Zoltán István
Szombathelyi Egyházmegye
Páduai Szent Antal templom, Kaplony

Tillinger Zoltán Istvánnak hívnak. 1992. augusztus 18-án születtem, egy partiumi kisvárosban, Nagykárolyban. A hozzá legközelebb fekvő faluban, Kaplonyban nevelkedtem szüleimmel, testvéreimmel és nagymamámmal. Nagyapámat sajnos nem ismerhettem meg, mivel születésem előtt már elhunyt.

Szülőfalumban kereszteltek meg, itt járultam első szentáldozásomhoz és itt is bérmálkoztam.

Tanulmányaimat szülőfalumban, Kaplonyban kezdtem, a gimnáziumot Nagykárolyban végeztem, közben a Szatmári Római Katolikus Püspökség által indított négy éves kántorképzőre is jelentkeztem. Majd a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem zenepedagógia szakán, ének-zene tanári diplomát szereztem. Egyetem mellett főállású kántor is voltam.

Vallásos családban születtem és nevelkedtem, így a papi hivatás csírája már gyermekkoromban ott volt bennem, viszont senkinek sem beszéltem róla. Hitünk megismerése és szeretete nagyban köszönhető nagymamámnak. Ő tanított minket imádkozni, énekelni. Az esti program mindig rózsafüzér volt, sok más ima és ének mellett. Adventi időben szívesen jártunk “Szállást keres a Szent Család”-ot imádkozni, minden este más családnál.

Nagymamám többször mondta, hogy én papnak születtem, de én mindig tiltakoztam, legbelül viszont így gondoltam én is.

Szülőfalumban kettő római katolikus templom is van: Páduia Szent Antal plébánia templom, és a Szent József római katolikus filia templom.

2004-ben új plébánost kaptunk Dr. Vik János személyében, aki az egész falut összefogta; neki is sokat köszönhetek. Mivel két templomunk van, vasárnap délutánonként vagy litánia vagy szentségimádás van. A Szent József templomban többször én vezethettem az ájtatosságot, keresztutakat, szentégimádási imaórákat. Ekkor kezdtem a kántorizálást is, először csak vezettem az énekeket, majd orgonáltam is. Majd a zongora tanárnőm ajánlotta az akkor induló kántor iskolát, aminek elvégzését a plébános úr is támogatta. Akkor úgy éreztem, hogy ezt kell tennem.

Sokat gondolkoztam a papi hivatáson, de mindig hamar elhesegettem a gondolatot, magamnak is “féltem” bevallani, bár mindig ott volt és éreztem. 

  2017 márciusában, amikor a “24 óra az Úrért” imanap volt, úgy éreztem el kell mennem. Éjszaka 2-3 óra között ott imádkoztam, és nem tudom leírni mi történt, de akkor éreztem igazán, hogy igen, tényleg hív az Isten, hogy papja legyek. Azóta aszerint is élek és boldog vagyok, hogy végre el tudtam határozni magam.

Jelenleg a Szombathelyi Egyházmegye papnövendéke vagyok. Hálás vagyok Székely János püspök úrnak, hogy felvett a kispapok sorába.

Végül, de nem utolsó sorban köszönöm Istennek, hogy ilyen türelmes hozzám, és örülök, hogy végre azt az utat járom, amit úgy érzem nekem szánt.

Neptun oktatóknak

Neptun hallgatóknak

Alapítvány

ado1szazalek kisebb

KEHOP

Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.